QMS Aardbei

QMS Aardbei rekent verschillende scenario’s van een teeltplan door. Ondernemings- en rasspecifieke informatie is de basis voor een optimale ‘start strategy’. Het antwoord op strategische teeltvraagstukken als: ‘Ga ik investeren in belichting? Met welke intensiteit? Hoe staat het ervoor met de assimilatenbalans? In de ‘adaptive strategy’ wordt het plan geactualiseerd met gerealiseerde data.