Privacy statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier uw gegevens aan ons verstrekt dan gebruiken wij deze om met u in contact te treden. Tevens kan het voorkomen dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Delphy zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar te maken.

Delphy
Agro Business Park 65
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
T 0317 491 578
E info@delphy.nl