Pierre Cammaert Adviseur Akkerbouw, Vollegrondsgroenten

Ik ben adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenteteelten in West-Zeeuws Vlaanderen en in Roemenïe, Servië en Egypte. Mijn specialisme is bodem en ontwatering in Zuidwest-Nederland. De mooie uitdaging aan mijn werk is om de klanten te ondersteunen bij het produceren van gezonde gewassen, hoge opbrengsten en producten van goede kwaliteit. Dit alles met een afgewogen inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Een gezonde bodem is hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Als nevenactiviteit heb ik een partnerschap in een landbouwbedrijf in Roemenïe dat zich richt op teelt van granen en aardappelen.
Expertise
Regio's