Linda Nooren Onderzoeker glastuinbouw

Vanuit mijn rol als onderzoeker houd ik mij voornamelijk bezig met belichte teelten in glasgroenten en sierteelt. Hierbij focus ik mij op de verbinding van diverse innovaties en fundamentele kennis met vraagstukken in de praktijk. Denk hierbij aan de inzet van sensoren voor dataverzameling en het behoud van kwaliteit van het eindproduct.
Expertise
Regio's