Johan Wander Onderzoeker, Projectmanager

Acquireren, leiden en uitvoeren van onderzoeksprojecten in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Mijn expertise betreft statistiek, pootaardappelen, graszaad, groenbemesters, rassenonderzoek, spuittechniek en perceelafspoeling. Ik voer onderzoek uit gericht op nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van problemen in de boerenpraktijk. Het is ideaal als telers uit hun bedrijf een goed inkomen kunnen halen met een lagere milieubelasting. In het onderzoek streven we hier naar door optimalisatie van spuittechniek van chemische gewasbeschermingsmiddelen, inzet van biostimulanten en beperking van perceelsemissie van nutriënten en chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Expertise
Regio's