Jeroen Willemse Senior Adviseur Akkerbouw

Ik ben inmiddels meer dan 35 jaar werkzaam als adviseur bij Delphy. Naast advisering rondom teelt en bewaring van de akkerbouwproducten houd ik me veel bezig met de organisatie-, management- en certificering op het bedrijf. Als specialist economie en strategie geef ik economische en technische adviezen bij vraagstukken over ontwikkelingsplannen, samenwerking of bedrijfsovername. Ik houd mij daarnaast binnen heel Delphy veel bezig met subsidies en regelingen (o.a. GLB). Wat mij erg boeit zijn de regelmatige contacten en bezoeken aan de ondernemers en hun gezinnen. Ik vind het mooi om te helpen bij de ontwikkelingen op de bedrijven en probeer daarmee een meerwaarde voor hen te zijn. Daarnaast ervaar ik het werken buiten op het land en het omgaan met boeren als zeer plezierig.
Expertise
Regio's