Bob Bisschops Adviseur Bloembollen en Bolbloemen

Bloembollentelers staan voor een grote uitdaging om het bedrijf en de teelt toekomstproof te maken. Hiervoor is kennis en kennisontwikkeling nodig. Het geeft mij energie om hieraan bij te dragen. Bij Delphy besteed ik veel tijd aan kennisontwikkeling om de bloembollenteelt minder afhankelijk te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Graag zie ik de gangbare bollenteelt langzaam opschuiven naar een meer natuurinclusieve teelt, waarbij incidenteel nog een chemisch correctie nodig is. Dit is niet eenvoudig en vraagt veel kennisontwikkeling.
Expertise
Regio's