Bert Huizinga Adviseur en Onderzoeker Akkerbouw

De meeste tijd houd ik mij bezig met bedrijfsadvisering met bedrijfsbreed en jaarrond advies. Ook voer ik praktijkgericht onderzoek uit. Vragen vanuit de klanten staan daarbij centraal. Een thema is bodemverbetering, waarbij vlakleggen vaak aan de orde komt. Ik maak gebruik van gedetailleerde hoogtekaarten en eigen boringen. Economisch en verantwoord produceren van grondstoffen vind ik een uitdaging. Mijn interesse voor de akkerbouw is ontstaan in mijn jeugd, waar ik opgroeide op een akkerbouwbedrijf.
Expertise
Regio's