Bas Oudshoorn Onderzoeker Glastuinbouw

Ik ben expert op het gebied van klimaat en gewasgezondheid binnen de glastuinbouw. De interactie tussen deze twee factoren wordt naar de toekomst toe steeds essentiëler om een gezond en productief gewas te telen. Met ruime ervaring op het gebied van gewasbescherming werk ik projectmatig om vraagstukken vanuit de sector te beantwoorden. Ik ben er van overtuigd dat we als tuinbouwsector veel kunnen leren van de natuur en dat we door intensivering hier ver vanaf zijn komen te staan. Gelukkig is de tuinbouw de laatste jaren bezig met een verduurzamingsslag en hier draag ik graag mijn steentje aan bij.
Expertise
Regio's