Barry Dorrestijn Adviseur Zachtfruit

Mijn expertise ligt bij de teelt van aardbeien in substraat en de teeltwijzen in kas (belicht en onbelicht), op stellingen en de trayplantenopkweek. Mijn dagelijks werk is het bezoeken van telers om daar advies te geven in de teelten. Mijn doel is veel in contact met de teler zijn en er samen naar te streven om het beste resultaat te behalen. Dagelijks werk ik in de gewassen en daardoor heb ik een sterke connectie met de dagelijkse praktijk. Met de teler werk ik aan een financieel gezonde situatie waarin we de mogelijkheden tot het verder verduurzamen van de teelten niet uit het oog verliezen.
Expertise
Regio's