Hoeveel uur belichten?

Hoeveel uur belichten? Een vraag die menig teler zichzelf meermaals afvraagt om de hoogst haalbare productie te behalen met zo min mogelijk input. De vraag wordt nog complexer wanneer er met verschillende belichtingssystemen wordt gewerkt die verschillen in lichtintensiteit. De kunst is om dan de lichtvraag van het gewas in kaart te brengen en op basis daarvan de juiste aantal uren belichting in te stellen. Of anders gezegd, om de juiste hoeveelheid mol PAR te doseren aan het gewas.

QMS Tomaat en QMS Komkommer

Om de lichtvraag van een gewas in kaart te brengen heeft Delphy Digital een tweetal applicaties ontwikkeld voor de glasgroenten, genaamd QMS Tomaat en QMS Komkommer. Dit is een rasspecifiek programma die aan de hand van een plantfysiologisch model de lichtvraag van het gewas berekend. Dit programma wordt voorafgaand aan een teelt gebruikt om een teeltplan op te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de langjarig gemiddelde straling van de kaslocatie. Met dit gegeven als uitgangspunt stel je vervolgens een teeltplan op waarbij er gevarieerd kan worden in stengeldichtheid, snoeibeleid, etmaaltemperatuur en vruchtgewichtdoelstelling. Op basis van de eigenschappen van het specifieke ras simuleert het model wat de plantbelasting is en stemt daarop de belichtingsuren af, waarbij natuurlijk ook het buitenlicht wordt meegenomen. Dit is allemaal al mogelijk om door te rekenen voorafgaand aan de start van een teelt, zodat er rekening kan worden gehouden met de inkoop van energie, arbeidsplanning en productieprognose.

Volg het gewas

Vervolgens is het mogelijk om gedurende de teelt de ontwikkeling van het gewas te volgen om zo af te stemmen of je op schema ligt. Er zijn verscheidene factoren die ervoor kunnen zorgen dat niet alles loopt volgens het uitgestippelde plan en dat er afgeweken moet worden van het originele plan. Denk bijvoorbeeld aan virusontwikkeling of toenemende kosten op gebied van arbeid en energie kunnen leidend zijn om wijzigingen aan te brengen in het teeltplan. Daarnaast zal het gerealiseerde klimaat echter iets afwijken dan voorafgaand is voorspeld, waardoor het gewas zich toch anders zal ontwikkelen. Daarom is het van belang om elke week de gerealiseerde klimaatdata op gebied van buitenstraling, belichtingsuren en etmaaltemperatuur te updaten. Dit samen met de gewasontwikkeling, die gemonitord wordt in de wekelijkse gewasregistratie, dienen ter input voor het model. Het model voorspelt vervolgens op basis van de huidige situatie wat je kan verwachten voor de resterende weken van de teelt. Hiermee wordt de teler voorzien van informatie gebaseerd op gerealiseerde data en geeft de teler vervolgens ook de keuze om datagedreven beslissingen te nemen. Waarbij het aantal belichtingsuren een belangrijke beslissing is om een teelt neer te zetten waarbij de plant in balans is. Aan het einde van de teelt wordt er een analyse uitgevoerd op basis van de gerealiseerde data, dat vervolgens weer gebruikt kan worden om teeltplannen op te zetten in opvolgende jaren. Op deze manier kan de teler inzichten verkrijgen om zijn teelt te optimaliseren!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en zou je graag meer willen weten over QMS Tomaat en QMS Komkommer, of in het algemeen over data-gedreven telen? Neem dan gerust contact op met Niels van der Geest, 06 51 05 01 14 of n.vandergeest@delphy.nl