Laden Evenementen

Alle Evenementen

Innovatiedag Pioenroos

Toekomstbestendige pioenteelt op Innovatiedag Pioenroos

Vrijdag 7 juni wordt de Innovatiedag Pioenroos gehouden bij Van Aert Flowers in Breda met als thema ‘Toekomstbestendige pioenteelt’. De dag wordt georganiseerd door Delphy en Vakblad ‘v/d Grond’ in samenwerking met het project Beeldende Bodem Brabant.

De pioenteelt ontwikkelt zich sterk, maar er zijn diverse uitdagingen nu en voor de toekomst zoals o.a. Phytophthora beheersing, gezonde bodem, beperking nitraatuitspoeling en mechanisering. Tijdens de Innovatiedag Pioenroos staat kennisontwikkeling voor een toekomstbestendige pioenteelt centraal.

Workshop

In de ochtend verzorgen Frank van der Helm en twee Delphy-adviseurs van 10.30 tot 12.15 een workshop over Phytophthora en vergelijkbare ziektebeelden in de pioenteelt. Frank van der Helm is lector bij Hogeschool InHolland en in het verleden onderzoeker zomerbloemen bij Wageningen UR. Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. het beperkte aantal plaatsen; uw ticket voor de workshop staat los van het deelnemen aan de Pioendag en kunt u registeren via de eventpagina van de workshop.

Demo-workshop carrousel langs innovaties

Het middagprogramma is van 13.00 tot ca 16.30 uur en bestaat uit een demo-workshop carrousel langs verschillende onderzoeksobjecten, presentaties en demonstraties.  Alle onderdelen van de demo-workshop carrousel staan in het teken van duurzaam en efficiënt bodembeheer in hun eenjarige en meerjarige teelten en een toekomstbestendige teelt. Er is aandacht voor organische stofvoorziening en een presentatie over stikstofnormen en het voorkomen van nitraatuitspoeling. Er ligt een herbicidendemo bij Van Aert en er wordt aandacht besteed aan Phytophthora en kookbehandelingen van pioen. Ook zijn diverse standhouders aanwezig en vindt een demonstratie van robotisering onkruidbestrijding plaats. Bezoek aan de Pioendag kan meetellen als een punt voor de spuitlicentie voor het deel teelt.

De Pioendag laat de dynamiek van de pioensector zien en biedt alle ruimte om in discussie te gaan over de toekomst van de pioenteelt. Kennis en netwerken zijn de basis voor sterke teelten. De Pioendag biedt daarvoor de ruimte.

Aanmelden

Wilt u dat de bijeenkomst meetelt voor de verlenging van de spuitlicentie dan bedragen de kosten 80,- (excl. btw). Bezoek van de Pioendag is gratis. Kies bij aanmelden hiervoor het juiste ticket. In geval van keuze voor verlenging spuitlicentie ontvangt u te zijner tijd het verzoek om per email de benodigde gegevens na te sturen.

Beeldende Bodem Brabant

De Pioendag wordt georganiseerd vanuit Beeldende Bodem Brabant: toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en het verspreiden van kennis en ervaring over  innovatieve bedrijfsstrategieën en duurzame verdienmodellen in akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant. De Pioendag richt zich op goed bodembeheer in combinatie van meerjarige en eenjarige teelt en is daarmee interessant voor alle telers met interesse in meerjarige gewassen. Waarom? Juist het combineren van maatregelen tot een systeem zorgt voor een robuustere teelt. We kijken naar de bodem als basis: hoe speelt u in op de sterke en de zwakkere eigenschappen van uw percelen.

ONDERNEMERS LEREN VAN ELKAAR EN VAN EXPERTS

Betrokken bij de Pioendag zijn:

Beeldende Bodem Brabant logo

Beeldende Bodem Brabant

Financiers logo

Financiers

Provincie Noord-Brabant Europese Unie
vakblad 'v/d Grond' logo

vakblad 'v/d Grond'