Laden Evenementen

Alle Evenementen

Demodag Boomteelt: 29 augustus Moerstraten

De Demodag Boomteelt 2024 wordt op 29 augustus georganiseerd door Delphy team boomteelt en vaste planten. Tijdens deze demodag staan innovatieve bedrijfsstrategieën en weerbare teeltsystemen centraal, welke worden getoond via praktijkdemo’s en workshops. Onder andere toepassingen op het gebied van fertigatie, bladharding en plantaardige en organische bemesting strategieën, groenbemesters, onderbegroeiing en stimulering bodemleven.

De Demodag Boomteelt wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Beeldende Bodem Brabant’ en het project ‘Schoon Water voor Brabant’. In het project Schoon Water worden win-win maatregelen gestimuleerd voor schoon grond- en oppervlakte water met behoud van een kwalitatief hoogwaardig product. Beide projecten hebben vele raakvlakken en zullen deze middag dus centraal staan bij alle demo’s en maatregelen.

Beeldende Bodem Brabant

Het project Beeldende Bodem Brabant laat, gesteund vanuit provincie Noord-Brabant de toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid zien en verspreid deze kennis en ervaring via praktijk demo’s in de akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant. Bij Kwekerij Hendrickx past de teeltstrategie qua invulling in het project Beeldende Bodem Brabant om via een duurzame teeltmethode een mooi product te kweken van een goede kwaliteit.

ONDERNEMERS LEREN VAN ELKAAR EN VAN EXPERTS

Aanmelden

Wilt u onze Demodag Boomteelt bezoeken, dan is aanmelding nodig via onze website. Kies in onze webshop bij ‘Tickets’ aan welke activiteit u wilt deelnemen. Voor de rondleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Wilt u ook uw spuitlicentie verlengen, dan bedragen de kosten 80,- (excl. btw). Na uw keuze staan in het winkelmandje de door u gekozen tickets en klikt u door naar afrekenen, ook als de activiteit gratis is. U ontvangt vervolgens per email een bevestiging van aanmelding voor bedrag € 0,- of € 80,-. U betaalt direct bij aanmelding via iDEAL. Na afronding ontvangt u een email van uw aanmelding. Te zijner tijd ontvangt u het verzoek om per email de benodigde gegevens t.b.v. uw spuitlicentie na te sturen.

Informatie

Nadere informatie omtrent de Demodag Boomteelt en de verschillende objecten vanuit genoemde projecten kunt u opvragen bij Eugène van Abeelen, adviseur boomteelt en vaste planten via
M +31 6 53 94 60 72
E E.vanAbeelen@delphy.nl

i.s.m.

Schoon Water voor Brabant logo

Schoon Water voor Brabant

www.schoon-water.nl/
Beeldende Bodem Brabant logo

Beeldende Bodem Brabant

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door:

 logo