Watercoach op bezoek

In 2027 moet Nederland voldoen aan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), wat voor de tuinbouw neerkomt op nagenoeg nul emissie. Op dit moment voldoet de tuinbouw hier nog niet aan. Glastuinbouw Nederland is daarom gestart met een pilot van het project Watercoach. Watercoaches moeten telers helpen om ongewenste lekken vanuit hun kassen te voorkomen, zodat de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen niet vanuit het watersysteem van tuinbouwbedrijven in grond- en oppervlaktewater terecht komen. Vanuit Delphy zijn de adviseurs Martijn Voorwinden en Robert Vollebregt als watercoach ingezet in het pilotproject.

Er zijn diverse redenen om zo snel mogelijk aan de richtlijnen te voldoen:

  1. De tuinbouw wil verduurzamen en de mogelijk negatieve invloed op het milieu beperken.
  2. Het draagt bij aan het behouden van het maatschappelijk draagvlak voor de sector.
  3. Het heeft direct invloed op het behoud en toelating van nieuwe middelen. Fabrikanten willen niet geassocieerd worden met schadelijke stoffen die teruggevonden worden in het bodem- of oppervlakte water.
  4. De individuele teler kan geld besparen, aan bijvoorbeeld meststoffen, door water beter her te gebruiken.
  5. De input van nieuw water zal afnemen wat in de toekomst van belang kan zijn als water schaarser wordt.

 

Wat doet een watercoach?

De teler vult de waterscan in en daarop volgt een bedrijfsbezoek van de watercoach. Tijdens dit bezoek wordt de waterkringloop doorgelicht en eventuele lekstromen in kaart gebracht. Hierna ontvangt de teler een eindrapportage met advies over eventuele verbeterpunten.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Robert Vollebregt, adviseur glasgroenten, M 06 53 42 72 36, E r.vollebregt@delphy.nl
Martijn Voorwinden, adviseur sierteelt, M 06 83 08 97 32, E m.voorwinden@delphy.nl