Waardebepaling inventaris

Diefstal van beregeningshaspels, schade aan apparatuur. Vervelend, want het verstoort de bedrijfsvoering en extra vervelend als de verzekering veel minder uitkeert dan u verwacht. Taxateur John Steenbakkers legt uit hoe dat komt. Als u de waarde van uw dure kwekerij inventaris laat vastleggen door een taxatie, kunt u bij schade dit probleem voorkomen.

Hoe zit dat? Het is belangrijk om te weten dat verzekeraars bij het opmaken van de polis veelal de nieuwwaarde gebruiken als waardegrondslag. Bij schade of diefstal wordt echter uitkeert op basis van de dagwaarde. Een voorbeeld. Een mobiele beregeningshaspel wordt na 6 jaar gestolen. De haspel staat op de verzekeringspolis met een nieuwwaarde van € 24.000. De haspel wordt in 10 jaar afgeschreven en heeft derhalve verzekeringstechnisch na zes jaar een dagwaarde van € 9.600. U krijgt deze dagwaarde bij diefstal uitgekeerd terwijl de marktwaarde ofwel vervangingswaarde met vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom vele malen hoger ligt (ca. €17.500,-).

Met een taxatierapport conform artikel 7:960 BW voorkomt u dit probleem. In de wet (artikel 7:960 BW) is namelijk vastgelegd. “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordelige positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.” U kunt dus vooraf een gecertificeerd taxateur een taxatierapport conform artikel 7:960 BW laten opstellen. Dit taxatierapport wordt aangetekend in de verzekeringspolis. Wanneer dan sprake is van diefstal of schade wordt de daadwerkelijke (getaxeerde) vervangingswaarde uitgekeerd. In dit voorbeeld is dat ca. € 17.500,- in plaats van € 9.600,-. Dat geeft aan dat het in diverse gevallen interessant is om de daadwerkelijke taxatiewaarde van inventaris te laten vastleggen in de verzekering. Een taxatierapport geldt in veel gevallen voor circa 3 jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met John Steenbakkers, gecertificeerd taxateur en adviseur bij Delphy. T 06 10 93 04 34 of j.steenbakkers@delphy.nl