Stageplaatsen team Glastuinbouw

Bij team glastuinbouw is ruimte voor verschillende stagiairs!

Stagiair(e) Glasgroenten

Onderwerp: Wat is de invloed van verschillende “slechte” gassen of dampen op een gewas in de kas?

Voor meer informatie kun je terecht bij bij Rens Smith, 06 26 51 86 49 of r.smith@delphy.nl.

Stagiair(e) Glasgroenten / biologische teelt

Biologisch telen van groenten en fruit neemt de laatste jaren gestaag toe. De kennisbehoefte neemt daarmee ook toe. Als team Glasgroenten begeleiden wij telers die tomaten, komkommers en paprika biologisch telen. Zij gebruiken hiervoor diverse onderstammen.

Wij zoeken een stagiair(e) die

 • Deze biologische tuinders bezoekt
 • Onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende gebruikte onderstammen.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de diverse onderstammen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van Buren 06-51591430 of j.vanburen@delphy.nl

Stageplaats: effect schermdoeken op lichtspectrum

Wegens HNT (Het Nieuwe Telen) worden er steeds meer schermen toegepast. M.n. in de glasgroententeelt heeft dit een vlucht genomen. Het is ons niet bekend wat het effect is van de verschillende schermdoeken op het lichtspectrum in de kas. Het uitvoeren van lichtmetingen in de kassen kan hier inzicht in geven. Het betreft een praktijkopdracht. Je moet beschikken over eigen vervoer. Kan jaar rond uitgevoerd worden, in alle glastuinbouwgewassen.

Overige stageplaatsen Glasgroenten

Eén of meer studenten met een opdracht (opdrachten) rond “leaf greens on hydroponics” (glasgroenten)

 1. Hoe groot is de markt en hoe ontwikkelt de markt voor deze producten zich? Oftewel hoe ontwikkelt deze markt zich voor telers. Is jaarrond mogelijk.
 2. Hoe groot is de behoefte aan kennis en hoe ontwikkelt de adviesmarkt zich? Is jaarrond mogelijk.
 3. Teelttechnische aspecten. Deskstudie. Deze deskstudie moet uiteindelijk leiden tot een teelthandleiding. Stage is jaarrond mogelijk.
 4. Technische aspecten: welke systemen zijn er en wat zijn de voor- en nadelen van ieder systeem. Stage is jaarrond mogelijk.
 5. Economische aspecten van de verschillende systemen. Stage is jaarrond mogelijk.

Stageplaatsen Potplanten

 1. Als team potplanten doen wij viermaal per jaar onderzoek in opdracht van onze klanten. Deze proeven zijn m.n. gericht op het onderzoeken van de werking van alternatieve middelen, de zogenaamde groene middelen. Ook vervallen er steeds meer remmiddelen. We onderzoeken regelmatig groene middelen op hun remwerking. We doen dit in diverse perkplanten en potplanten gewassen. Het resultaat is een overzicht van de mate van werking van de groene middelen. Op dit moment zoeken we een stagiair die deze proeven mede kan uitvoeren (in samenwerking met onderzoekers) Per jaar voeren we 4 proeven uit. Periode: jaar rond beschikbaar.
 2. Steeds meer remstoffen (chemische groeiregulatoren) komen te vervallen: het is verboden deze middelen te spuiten. Deze remmiddelen worden gebruikt in de pot- en perkplantenteelt, maar ook in de boomteelt. We willen graag proeven uitvoeren met alternatieve remstoffen op containervelden (in de open lucht) in de potplanten i.s.m. boomteelt. Betreft periode vanaf 1 mei tot 1 oktober.
 3. Het gebruik van chemische remstoffen wordt steeds meer aan banden gelegd. Zoals het nu lijkt, mag je een aantal chemische remstoffen nog maar een paar keer per jaar gebruiken. Om de werking van remstoffen te versterken worden er diverse hulpstoffen gebruikt. We weten niet precies wat het effect is van de verschillende hulpstoffen. We willen een proef uitvoeren om het effect van hulpstoffen te meten. Aan de hand van de proef wordt handzaam / praktisch verslag opgesteld. De proef kan jaar rond uitgevoerd worden.
 4. In de teelt van Phalaenopsis (potplanten) is het moeilijk water geven: dit komt doordat de planten in bark staan. In dit medium is het moeilijk om het vocht gehalte te meten. In de praktijk worden diverse vochtmeters of weegschalen gebruikt. Welke meeting geeft de meest betrouwbare data om je watergift op te sturen? Periode bij voorkeur van april tot oktober i.v.m. de frequentie van de watergift. Het resultaat is een handzaam , praktisch verslag.
 5. In de teelt van hortensia (potplanten) treedt in het najaar Botrytis op, dat zichtbaar wordt in de bewaring. Wat is de oorzaak?? Deskstudie en als dit handvaten geeft voor een oplossing kunnen we dit in de praktijk onderzoeken. Periode september – februari.

Informatie

Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail naar onze manager glastuinbouw, Jeroen van Buren (j.vanburen@delphy.nl). Telefonisch is Jeroen bereikbaar op 06 51 59 14 30

Share: