Training Potplantenteelt

Vanuit de potplantenkwekers die met Delphy BV samenwerken hebben wij weer het verzoek gekregen om in het komende seizoen de training “Training Potplantenteelt” te organiseren voor bedrijfsleiders.

Doel van de training is: interesse en kennis bij de werknemers te krijgen en daaruit een stuk meedenken met de ondernemer voor de noodzakelijke toekomstige ontwikkeling van het bedrijf.

Wij hebben een training samengesteld bestaande uit 5 dagdelen, waarbij de volgende onderwerpen behandeld zullen worden:

1. Gewasbescherming en groeiregulatie
⦁ Belangrijkste ziekten en plagen en hun bestrijding
⦁ Geïntegreerde gewasbescherming
⦁ Groeiregulatie
⦁ Tijdens de bijeenkomst van de gewasbescherming bestaat er de mogelijkheid
uw spuitlicentie te verlengen, hiervoor worden extra in rekening gebracht

2. Potgrond, bemesting en water geven
⦁ Herkennen gebrek verschijnselen
⦁ Eigenschappen meststoffen
⦁ Interpretatie van een grondanalyse

3. Klimaatbeheer
⦁ Energiebesparende regelingen
⦁ Voorkomen ziekten en plagen
⦁ Regelen op vochtdeficit of RV
⦁ Gebruik scherm in de praktijk

4. Economie
⦁ Kostprijsberekening
⦁ Ruimteplanning

5. Plantfysiologie
⦁ Relaties tussen licht, temperatuur en plant
⦁ Luchtvochtigheid en watertransport
⦁ CO2

Locatie: Improvement Centre – Delphy, Violierenweg 3 te Bleiswijk
Datum Start 14 oktober, laatste cursusdag 18 november 2021
Tijd: 09.00-12.30u of 13.30 – 17.00 uur
Kosten per deelnemer: € (excl. BTW) via automatisch incasso of
€ (excl. BTW en administratiekosten € 13,50) op factuur
+ € (excl. BTW) Als men de module gewasbescherming mee wil laten tellen voor het verlengen van het spuitlicentiepasje
Certificaat: Ja

Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, zullen wij de training opsplitsen in 2 dagdelen.
Mocht dit het geval zijn, zullen wij u hierover berichten.

De trainingen zullen gegeven worden door in deze onderwerpen gespecialiseerde potplantenteelt adviseurs.
Op verzoek kan het programma met andere onderwerpen worden aangepast.

De Training valt onder de subsidieregeling van Colland. Dit houdt in dat voor medewerkers van Glastuinbouwbedrijven die onder de CAO Glastuinbouw vallen en waarvoor een
afdracht wordt gedaan bij Colland, er 60% subsidie kan worden aangevraagd. De maximale subsidie per jaar per medewerker bedraagt € 1.250,-.
Voor andere sectoren gelden andere regels en subsidiepercentages.
Hierbij de link naar de site waar de subsidie kan worden aangevraagd:

Wanneer u verhinderd bent op genoemde datum, kunt u uw gegevens mailen naar education@delphy.nl en u berichten wanneer er een nieuwe training start.

Mocht deze cursus door omstandigheden geen doorgang kunnen hebben, zullen wij deze naar een later te bepalen datum verzetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren tel. 06-51591430.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen van Buren
Manager Glastuinbouw
Delphy BV
Mail: j.vanburen@delphy.nl

Share: