Training Potplantenteelt 2018

Vanuit de potplantenkwekers die met Delphy BV samenwerken hebben wij weer het verzoek gekregen om in het komende seizoen de cursus “Training Potplantenteelt”
(voorheen Productiemanagement Potplantenteelt) te organiseren voor bedrijfsleiders.

Doel van de cursus is: interesse en kennis bij de werknemers te krijgen en daaruit een stuk meedenken met de ondernemer voor de noodzakelijke toekomstige ontwikkeling van het bedrijf.

Wij hebben een cursus samengesteld bestaande uit 5 dagdelen, waarbij de volgende onderwerpen behandeld zullen worden:

1.  Plantfysiologie

 • relaties tussen licht, temperatuur en plant
 • luchtvochtigheid en watertransport
 • CO2

2. Klimaatbeheer

 • energiebesparende regelingen
 • voorkomen ziekten en plagen
 • regelen op vochtdeficit of RV
 • gebruik scherm in de praktijk

3. Potgrond, bemesting en water geven

 • herkennen gebrekverschijnselen
 • eigenschappen meststoffen
 • interpretatie van een grondanalyse

4. Gewasbescherming en groeiregulatie

 • belangrijkste ziekten en plagen en hun bestrijding
 • geïntegreerde gewasbescherming
 • groeiregulatie
 • tijdens de bijeenkomst van de gewasbescherming bestaat er de mogelijkheid uw spuitlicentie te verlengen, extra onkosten € 50,–.

5. Economie

 • kostprijsberekening
 • ruimteplanning

Data van de cursus is: nader te bepalen in het najaar (september-oktober) 2018

Locatie wordt nader bepaald, afhankelijk uit welke regio de “meeste” deelnemers komen.

De cursus zal gegeven worden door vijf, in deze onderwerpen gespecialiseerde, potplantenteelt adviseurs.

Cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Cursuskosten per deelnemer bedragen:
Zijn nog niet bekend, het is tevens mogelijk je spuitlicientie te verlengen tijdens de 4de bijeenkomst.
Er is een kans dat Colland 50% subsidie geeft voor medewerkers, echter dit moet iedere training opnieuw aangevraagd worden en weten we meestal enkele weken voor aanvang van de training.

Op verzoek kan het programma met andere onderwerpen worden aangepast.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren tel. 06-5159 1430.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Buren
Manager Glastuinbouw
Delphy  BV
Tel. 06-5159 1430
Mail: j.vanburen@delphy.nl

Share: