Training Potplantenteelt

Vanuit de potplantenkwekers die met Delphy samenwerken hebben wij weer het verzoek gekregen om in het komende seizoen de training “Training Potplantenteelt”
te organiseren voor bedrijfsleiders.

Doel van de training is: interesse en kennis bij de werknemers te krijgen en daaruit een stuk meedenken met de ondernemer voor de noodzakelijke toekomstige ontwikkeling van het bedrijf.

Wij hebben een training samengesteld bestaande uit 5 dagdelen, waarbij de volgende onderwerpen behandeld zullen worden:

1. Potgrond, bemesting en water geven

 • herkennen gebrek verschijnselen
 • eigenschappen meststoffen
 • interpretatie van een grondanalyse

2.  Gewasbescherming en groeiregulatie

 • belangrijkste ziekten en plagen en hun bestrijding
 • geïntegreerde gewasbescherming
 • groeiregulatie
 • tijdens de bijeenkomst van de gewasbescherming bestaat er de mogelijkheid uw spuitlicentie te verlengen, extra onkosten € 40,–.

3.  Plantfysiologie

 • relaties tussen licht, temperatuur en plant
 • luchtvochtigheid en watertransport
 • CO2

4.  Klimaatbeheer

 • energiebesparende regelingen
 • voorkomen ziekten en plagen
 • regelen op vochtdeficit of RV
 • gebruik scherm in de praktijk

5.  Economie

 • kostprijsberekening
 • ruimteplanning

Locatie: Improvement Centre – Delphy, Violierenweg 3, 2665 MV  Bleiswijk
Tijd      : 13.30 uur – 17.00 uur

De training wordt gegeven door in deze onderwerpen gespecialiseerde potplantenteelt adviseurs.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Kosten van de training per deelnemer:
€ 950,– via aut. incasso of € 975,– zonder aut. incasso er is een mogelijkheid om tijdens de module gewasbescherming je spuitlicentiepasje te verlengen (€ 40,–).

De training Potplanten valt onder de subsidieregeling van Colland. Dit houdt in dat voor medewerkers van glastuinbouwbedrijven die onder de CAO Glastuinbouw vallen, en waarvoor een afdracht wordt gedaan bij Colland, er 60% subsidie kan worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren tel. 06-5159 1430.

U kunt zich aanmelden via het  2019aanmeldformulier Reminder .

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Buren
Manager Glastuinbouw
Delphy  BV
Tel. 06-5159 1430
Mail: j.vanburen@delphy.nl

Share: