Introductie in bemesting (online training)

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die géén vooropleiding hebben met Scheikunde en zonder ervaring in de tuinbouw.

Wat leer je?

In deze cursus leer je de basisbegrippen, die je nodig hebt om de Cursus Bemesting te kunnen volgen. Begrippen als molecuul, ion, millimol, pH en EC worden behandeld. In de cursus komen voorbeelden en oefeningen aan bod om je dit eigen te maken.

“Als je vaste meststoffen gebruikt los je dit meestal op in water. De vaste vorm zijn moleculen zodra ze oplossen in water worden het ionen. Ionen hebben een elektrische lading. Als planten een ion opnemen heeft dit effect op de pH.”

Praktische informatie

Vooropleiding: Geen
Taal: Nederlands
Les: Een online les duurt 1,5 uur
Aantal lessen: 5
De training vindt plaats op de volgende data: September: 9, 16, 23
Oktober: 7, 14
November: 4, 11
Kosten per persoon: € 495,- exclusief btw en administratiekosten
Certificaat van deelname: Ja

Informatie

Voor meer informatie over deze cursus, kunt u een mail sturen naar education@delphy.nl

De training valt onder de subsidieregeling van Colland. Dit houdt in dat voor medewerkers van Glastuinbouwbedrijven die
onder de CAO Glastuinbouw vallen en waarvoor een afdracht wordt gedaan bij Colland, er 60% subsidie van worden aangevraagd.
De maximale subsidie per jaar per medewerker bedraagt € 1.250,-. Voor andere sectoren gelden andere regels en subsidiepercentages.
Hierbij de link naar de site waar de subsidie kan worden aangevraagd: https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/

Inschrijven voor deze cursus?

Voor het aanmelden voor deze cursus mailt u naar education@delphy.nl.

Share: