Cursussen Aardbeien 2020

Het Team Aardbeien verzorgt diverse trainingen en cursussen, zowel op individueel niveau als in groepsverband.
Onderstaand vindt u een overzicht van onze cursussen. Begin 2020 zullen er weer nieuwe cursussen starten.

Cursus 1 
Bemesting en watergift in de substraatteelt (ma 20-1 vm + do 6-2-2020 nm):
Omschrijving: Cursus voor de (startende) aardbeienteler met substraatteelten en/of teeltchefs/medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bemesting en watergift. Deze cursus informeert deelnemers over de bemesting en watergift in de substraatteelt van aardbeien en geeft tips en aandachtspunten om de bemesting en watergift optimaal en verantwoord uit te kunnen voeren.

Cursus 2 
Plantfysiologie en klimaatregeling glasaardbei (ma 20-1 nm + do 6-2-2020 vm):
Omschrijving: Cursus voor beginnende glasaardbeientelers, teeltchefs/medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het kasklimaat. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de teelt van glasaardbeien en wordt u geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van kasklimaatregeling. Tevens worden u tips en aandachtspunten aangereikt over de wijze waarop u het kasklimaat optimaal en verantwoord kunt regelen.
Alle teeltwijzen tussen vollegrond en kas komen aan bod.

Cursus 3
Gewasbescherming in de teelt van aardbeien: (wo 22-1 + 5-2-2020 vm)
Omschrijving: Cursus voor de aardbeienteler en/of zijn medewerker(s) gewasbescherming. Cursus over herkenning van ziekten en plagen in de vollegronds- en glasaardbeienteelt. Tevens worden u tips en aandachtspunten aangereikt voor de uitvoering van optimale en verantwoorde gewasbescherming.De exacte inhoud van de cursus wordt aan de hand van de voorkennis en de kennisbehoefte van de deelnemers vastgesteld.

Ben u geïnteresseerd in één of meer van deze cursussen, dan vindt u meer informatie in de “downloads”.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met tel. 077-3987500 of mail naar t.vanrhee@delphy.nl

Share: