Cursus Telen met licht

Scope

Licht is een zeer belangrijke factor in plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken over LED belichting. Hoe maak je optimaal gebruik van het licht en moet je daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting?

Kenmerkend voor deze cursus

Deze praktijkgerichte cursus verzorgt Delphy in volledige gezamenlijkheid met HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Tijdens de cursus komen zowel de teelttechnische als bedrijfseconomische aspecten aan bod.

Voor wie

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor glastuinders die meer willen weten over licht en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis hiervan voor hun eigen bedrijf.

Programma

Het programma van de cursus ‘Telen met licht’ bestaat uit vier dagdelen met ieder een eigen hoofdthema.

Cursusdag 1 Licht en Plant

 • Plantfysiologie
 • Lichtbronnen en lichteenheden
 • Invloed van licht op de fotosynthese
 • Invloed van licht op de morfologie van de plant
 • Praktische opdracht: lichtmetingen met diverse meetinstrumenten in de kas

Cursusdag 2 Licht en Klimaatregeling

 • Licht en klimaatregeling (inclusief CO2)
 • Diffuus glas en schermen
 • Bezoek aan proeven bij Delphy Improvement Centre
 • Licht en productie inzichtelijk met behulp van groeimodel
 • Bespreking resultaten onderzoeken in relatie tot licht

Cursusdag 3 Licht en waterhuishouding

 • Waterhuishouding in de plant
 • Bemesting en irrigatie
 • Bespreking resultaten onderzoeken in relatie tot licht

Cursusdag 4 Licht en rentabiliteit

 • Bedrijfseconomische kant van belichting, kosten en opbrengsten van diverse toepassingen (SON-T, LED, hybride) in diverse gewassen
 • Uitwerken en bespreken wat vervolgstappen zijn in het eigen bedrijf.

Wat vragen wij van jou

Een vooropleiding op mbo niveau 4 of mbo niveau 4 werk- en denkniveau verkregen door werkervaring.

Duur van de opleiding en locatie

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur en vinden wisselend plaats in ’s Hertogenbosch en Bleiswijk.

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en Delphy.

Aanmelden / Informatie

Aanmelden of meer informatie via deze link naar de website van HAS Kennistransfer

of stuur een e-mail aan education@delphy.nl

Share: