Cursus Telen met licht

Scope

Licht is een zeer belangrijke factor in plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken over LED belichting. Hoe kun je optimaal gebruik maken van het licht en moet je daarvoor al dan niet investeren in een bepaald type belichting.

Kenmerkend voor deze cursus

Deze praktijkgerichte cursus verzorgt Delphy in volledige gezamenlijkheid met HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Tijdens de cursus komen zowel de teelttechnische als bedrijfseconomische aspecten aan bod.

Voor wie

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor glastuinders die meer willen weten over licht en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis hiervan voor hun eigen bedrijf.

Programma

Het programma van de cursus ‘Telen met licht’ bestaat uit vier dagdelen met ieder een eigen hoofdthema.

Cursusdag 1 Licht en Plant

Plantfysiologie
Lichtbronnen en lichteenheden
Invloed van licht op de fotosynthese
Invloed van licht op de morfologie van de plant
Praktische opdracht: lichtmetingen met diverse meetinstrumenten in de kas

Cursusdag 2 Licht en Klimaatregeling

Licht en klimaatregeling (inclusief CO2)
Diffuus glas en schermen
Bezoek aan proeven in Improvement Centre
Licht en productie inzichtelijk met behulp van groeimodel

Cursusdag 3 Licht en waterhuishouding

Waterhuishouding in de plant
Bemesting en irrigatie
Bespreking resultaten onderzoeken in relatie tot licht

Cursusdag 4 Licht en rentabiliteit

Bedrijfseconomische kant van belichting, kosten en opbrengsten van diverse toepassingen (SON-T, LED, hybride) in diverse gewassen.
Uitwerken en bespreken wat vervolgstappen zijn in het eigen bedrijf

Wat vragen wij van jou

Een vooropleiding op mbo niveau 4 of mbo niveau 4 werk- en denkniveau verkregen door werkervaring.

Duur van de opleiding en locatie

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur en vinden wisselend plaats in ’s Hertogenbosch en Bleiswijk. De eerste bijeenkomst start op 16 november 2017.

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en Delphy.

Aanmelden / Informatie

Aanvangsdatum: 16 november 2017
Duur: 4 dagdelen
Investering: € 1.025,00 excl. btw

Aanmelden kan via haskennistransfer.nl

 

Share: