Sera Sebzeleri

Delphy Sera Sebzeleri Ekibi için bilgi geliştirme merkezde yer almaktadır. Aşağıdaki üç noktaya odaklanmaktayız:

  1. Sera sebzelerinin her çeşidi için çeşitli uzmanlık alanlarından uzmanlarla çalışmaktayız. Her müşterinin, müşteri odaklı bir uzmanı olur.
  2. Her temel bitki için, Geliştirme Merkezi’nde bilgi geliştirme amacıyla bir deneme yürütmekteyiz.
  3. Sürekli izleme ve gelişmeleri kullanmak için dışarıdan gelen bilgileri kullanır ve uygulamaktayız.

Sera Sebzeleri Ekibi yaklaşımı

Bu ekip, bilgilerin paylaşıldığı ve sektörün karşı karşıya kaldığı soruların tartışıldığı ve yaklaşımın belirlendiği toplantılar yapmaktadır. Her müşteri tüm ekibin uzmanlığından faydalanır.

Uzmanımızı tanıyoruz ve onun o pozisyonda olması gereken kişi olduğunu çok iyi biliyoruz. Birden fazla ürünü olan büyük şirketlere iki uzman tahsis edilir. Örneğin: domates ve salatalık. Ya da stratejik danışmanlık için bir tane ve operasyonel danışmanlık için bir tane uzman.

Bilgiler:

Ibrahim Yilmaz
M +90 ( 530) 968 78 36
E i.yilmaz@delphy.nl

Share: