Rusya Ekibi

Delphy araştırma ve tarım sektöründe pratik bilgi uygulama gibi konularda bir dünya lideri. Hollanda bigi birikimine sahip kökleriyle, Delphy ürün optimizasyonu, eğitim, ilk fikirden, nihai ürüne kadar anahtar teslim projelerle müşterilerini dünya çapında destekliyor. Delphy Rusya Ekibi, ilk fikirden, nihai ürüne kadar anahtar teslimi projelerin tüm aşamalarında hizmet veriyor. Anahtarı teslimi projeler için aşağıdaki altı adımlı yaklaşımı geliştirdik.

1. Fizibilite çalışması ve işlevsel tasarım

İlk adım seranın görünümü, sermaye miktarı, gelir olanakları, operasyonel maliyetler konusunda genel bir bakışa sahip olmaktır. Bu, projenin fizibilitesi, geri ödeme ve proje dönemindeki nakit akışı hakkında iyi bir fikir verir.

2. Finansman

Fizibilite çalışmasından itibaren Delphy “banka onaylı iş planı” yoluyla finansman kaynaklarını etkilemeyi amaçlar. Delphy uzmanları, finansman başvurusu yapılan projeyi uygulamalı olarak izah eder ve finansörleri projenin sağlamlığına ikna eder. Delphy’nin ayrıca, genellikle bazı özel kredilerin alınması için gerekli olan kefaletlerin alınması konusunda da deneyim sahibidir.

Bazı ülkelerde Delphy’nin ayrıca yerel hibeleri almak için girdileri vardır.

3. Ortak araştırması

Delphy dünya çapındaki ağı sayesinde projeleri, bu tarz projeleri üstlenebilecek firmalar ile paylaşır ve uluslararası proje fırsatları ortaya çıkarır. İş ortaklarımız genelde sera bahçe bitkileri tedarikçileri, ham madde, sulama sistemi, iklim bilgisayarı ve biyolojik kontrol tedarikçileridir.

4. Teklif prosedürü

Teklif prosedürü ve tekliflerin değerlendirilmesi hususlarının açık olarak belirtilmesi açık ve şeffaf bir seçim süreci sağlar. Delphy teklif belgelerini başlatır, teklif prosedüründe destek verir ve gerektiğinde tartışmaya katılıp, yatırım için en iyi seçenek olmak üzere hangi hangi araçların yer değiştireceğine müdahale eder. Bağımsız bir bilgi ortağı oldukları için onlar, teknik ve finansal ilişkileri ve buna bağlı olarak çevre aydınlatması, sera çatısı ya da ısıtma gibi seçeneklerde yapılacak optimizasyonu tahmin edebilirler.

5. İnşaat

Delphy inşaat sürecinde inşaat sürecini izleyerek destek olabilir. Bu, gelecekte ortaya çıkacak potansiyel risklerin anında önlenmesi demektir. Bu yüzden projenin gereklilikleri fizibilite çalışmasında belirtildiği gibi yerine getirilir.

6. Yetiştiricilik

Yetiştiriciliğin optimizasyonu Delphy’nin en önemli işidir. Delphy bunu dört şekilde ortaya koyar:

  1. Onaylı deneyimli yetiştiriciler (sıklıkla yeni inşaat projelerinde önemlidirler)
  2. Yönetim eğitimi
  3. Deneyimli uzmanlara danışma ziyareti
  4. Çevrimiçi yardım. Destek Ekibi uzaktan destek sunar ve yerel yetiştiriciyle haftada bir görüşme sağlar.

Bilgiler:

Ibrahim Yilmaz
M +90 ( 530) 968 78 36
E i.yilmaz@delphy.nl

 

Share: