Team Zachtfruit

Advies aardbeienteelt

Het team Aardbeien van Delphy is de grootste en meest ervaren adviesgroep voor de aardbeienteelt. Voor iedere productiemethode verzorgen we intensieve teeltbegeleiding en leveren we advies op maat. Naast Nederland zijn we ook actief in België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Scandinavië. We zetten onze expertise in op de verschillende productiemethoden, maar ook in de plantenopkweek, de organisatorische en de financiële bedrijfsvoering hebben we ruime ervaring en leveren we kundig advies.

Praktijkonderzoek

Het team Aardbeien van Delphy voert in samenwerking met andere partijen ook praktijkonderzoek uit. U kunt bij ons terecht voor advies op zowel technisch als bedrijfsmatig niveau. Het advies is altijd gebaseerd op de laatste ontwikkelingen uit praktijk en onderzoek. Met behulp van een technisch-economische analyse krijgt u inzicht in de verbeterpunten binnen uw bedrijf. Vragen als “Hoe kan ik het beste inspelen op marktkansen?”, “Welk ras en welke teeltwijze passen bij mij?” en “Welke ontwikkelingen zijn van belang voor beslissingen over mijn bedrijf?”, staan centraal.

Advies vollegrondsgroente

De vollegrondsgroenteteelt is in Nederland nog steeds een belangrijke pijler onder de voedingstuinbouw. Delphy heeft adviseurs in dienst met als specialisme vollegrondsgroenteteelt die een ruime ervaring hebben opgebouwd in het begeleiden van groenteproducerende bedrijven, zowel in Nederland als daarbuiten.

Naast individuele begeleiding worden de vollegrondsgroente-specialisten regelmatig ingeschakeld bij de uitvoering van projecten, zowel vanuit overheden als op particuliere basis.
De vollegrondsgroente-adviseurs zijn binnen Delphy verspreid over diverse teams zodat kennisuitwisseling tussen sectoren gewaarborgd is.

Overzicht producten en diensten

 • Opzetten van teeltplannen en -systemen
 • Klimaatbegeleiding: advies bij het instellen van computers voor klimaatregeling
 • Bemestingsadvies in vollegrond en op substraat, uitrekenen van voedingsschema’s
 • Beoordelen van de waterkwaliteit
 • Advies over (geïntegreerde) gewasbescherming
 • Maken van teeltsaldo’s
 • Advisering over milieuvriendelijke teelt
 • Bewaarbegeleiding met behulp van dataloggers
 • Substraatteelt: keuze van teeltsysteem, substraat en technische uitrusting
 • Kostprijsanalyse
 • Bedrijfsanalyse: sterkte/zwakte analyse, kansen en bedreigingen
 • Actua
 • Nieuwsbrief SQMS

Meer informatie? Neem contact op met één van onze experts

Share: