Team Vertical Farming

Het Delphy Team Vertical Farming focust zich op het ontwikkelen en implementeren van teeltkennis voor commerciële Vertical Farms. Het Team VF speelt hiermee in op de kennisvraag die ontstaat bij het volledig indoor telen van gewassen. Door de afwezigheid van natuurlijke factoren die in conventionele teelten de productie bepalen, moet bekende teeltkennis voor Vertical Farms aangepast worden en deels opnieuw ontwikkeld worden. Het Team VF vervult hierin een brugfunctie tussen enerzijds fundamenteel onderzoek en anderzijds de praktijk.

Onze diensten:

Onderzoek in onze eigen Vertical Farms

In het Improvement Centre in Bleiswijk (Nederland) staat Delphy’s Vertical Farm onderzoekscentrum. Naast de bestaande onderzoekscellen wordt er op dit moment gebouwd aan onze nieuwe high-tech, praktijkgerichte onderzoekscellen. Er wordt een grote (>80m2) klimaatcel gebouwd voor het volledig indoor telen van hoog opgaande gewassen zoals tomaat en een multi-layer cel met vier lagen voor de teelt van lagere gewassen zoals leafy greens of jong plantmateriaal.
De gekozen techniek in deze cellen (onder andere de luchtbehandeling en de homogeniteit van de luchtstroom) maken de resultaten van de proeven schaalbaar naar commercieel formaat en van hoge kwaliteit.

De bouw van de klimaatcellen wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland.

Functioneel Ontwerp

Bij het ontwerpen van een nieuwe vertical farm faciliteit, is het belangrijk dat het gewas vanaf het begin meegenomen wordt in de ontwerpfase. Delphy’s Team Vertical Farming verzorgt een functioneel ontwerp voor een scala aan verschillende gewassen. Net zoals de functionele ontwerpen die Delphy opstelt voor kassenteelt, beschrijft het functioneel ontwerp van Team VF in detail de exacte teeltspecificaties van het gewas zoals gewenste klimaat-, irrigatie en lichtstrategie en andere teelt gerelateerde parameters. Een functioneel ontwerp verschaft hiermee de teelt gerelateerde informatie die als input dient voor het technisch (engineering) ontwerp.

Training & Educatie

Team Vertical Farming verzorgt online cursussen en on-site trainingen over gewasproductie in een vertical farm. Hierbij ligt er enerzijds een focus op praktische behandelen van de theorie die teeltstrategie bepaalt. Daarnaast wordt er ingegaan op de praktijk: wat komt er praktisch kijken bij het telen van gewassen in een vertical farm?

Advies op uw teeltstrategie

Delphy geeft teeltadvies aan Vertical Farm-telers en verbetert hun teeltmethoden op een holistische manier. Het gewas staat centraal en de focus van het advies ligt op het begrijpen van de directe interactie tussen het gewas en de technische installatie. Door deze gezamenlijk te analyseren en te optimaliseren wordt de gewasproductie verbeterd. Dit advies omvat het gebruik van verschillende gewas- en klimaatsensoren. Naast het verzamelen van data, ondersteunen we klanten ook bij de interpretatie en verwerking van deze data. Op deze manier bieden we (remote) teeltondersteuning aan commerciële Vertical Farms, zowel klein als groot, wereldwijd.

Share: