Team Sierteelt

In team sierteelt staat kennisontwikkeling centraal. Wij ontwikkelen deze kennis op het Improvement Centre, waar van ieder hoofdgewas een experiment draait. Wij werken vanuit drie speerpunten:

 • In ieder team werken experts vanuit diverse disciplines samen. Iedere klant krijgt altijd een specialist op zijn terrein.
 • Van elk hoofdgewas voeren wij op het Improvement Centre een proef uit met als doel kennis te ontwikkelen.
 • We benutten ook de kennis die afkomstig is uit het buitenland, de ontwikkelingen daar zijn ook van belang voor Nederland.

We overleggen en delen kennis; vraagstukken belichten we vanuit verschillende hoeken. Een klant profiteert zo van de expertise van het gehele team. Wij kennen onze experts en zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Grote bedrijven met meerdere gewassen voorzien wij van twee experts. Dit kan ook een expert voor de strategische bedrijfsvoering zijn en een voor de operationele bedrijfsvoering. Zo hebben onze klanten altijd een of meerdere specialisten in huis. We actualiseren onze kennis door regelmatig sprekers uit te nodigen die een nieuwe ontwikkeling toelichten.

 

Education

Naar alle trainingen

Team Education verzorgt trainingen voor Nederlandse en internationale telers, management of investeerders. Alle trainingen en cursussen zijn afgestemd op de kennisbehoeften van de klant. De trainingsmodules voor het hoger en middenkader baseren we op de laatste wetenschappelijke en toegepaste tuinbouwtechnische kennis, die we onder andere opdoen in ons eigen Improvement Centre.

Het Horti Experience Centre als onderdeel van het Improvement Centre is de praktische leeromgeving bij trainingen die langer duren dan 2 weken.

Onze cursussen zijn modulair, thematisch en praktisch. Altijd een combinatie van klassikale en workshopgebaseerde kennisoverdracht, vaak met toevoeging van excursies. Door de laatste kennis vanuit het Improvement Centre te integreren in onze curssen is de meest recente kennis beschikbaar. Wij leveren maatwerk en trainingen worden in onderling overleg opgebouwd. Een aantal voorbeelden van onderwerpen:

 • Plantfysiologie
 • Teeltsystemen
 • Teeltplanning & -strategie
 • Kasklimaat
 • Energie (Het Nieuwe Telen)
 • Irrigatie en Bemesting
 • Bedrijfsoptimalisatie
 • Kasmanagement
 • Gewasgezondheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze educatie-afdeling

Naar alle trainingen

 

Cannabis

Sinds Cannabis in 2018 is toegelaten in Canada en delen van de Verenigde Staten, houdt Delphy zich bezig met Cannabisteelt. Universiteiten in Canada en de Verenigde Staten waren de eersten die contact zochten met Delphy, omdat zij voor dit relatief nieuwe gewas behoefte hebben aan kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers. Met het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ zal het niet lang meer duren voordat ook in Nederland de eerste legale Cannabiskwekerijen worden opgezet.

Om op deze markt in te spelen en de bedrijven zo goed mogelijk te kunnen begeleiden heeft Delphy een Cannabis team opgericht. Delphy ‘Team Cannabis’ bestaat uit twaalf personen, die allen hun eigen specialisme hebben met betrekking tot de Cannabisteelt. Zo zijn er specialisten voor vermeerdering, gewasbescherming, klimaat, bemesting, businessplannen en technisch specialisten.

Onderzoeken eigen indoorfaciliteit

Delphy werkt samen met een groot aantal partijen binnen de sector, waarmee sinds 2019 onderzoek naar Cannabis wordt gedaan. Door samen te werken en kennis te delen, kan de Cannabisteelt geoptimaliseerd worden. Inmiddels heeft Delphy zelf een licentie om Cannabisonderzoeken uit te voeren op hun eigen onderzoekslocatie, Het Improvement Centre in Bleiswijk. De verwachting is dat de eerste proeven rond september 2021 kunnen plaatsvinden. De onderzoekslocatie op het Improvement Centre biedt partners, klanten en cursisten de mogelijkheid om te zien hoe Indoor cannabis onderzoek in Nederland wordt gedaan.

Project begeleiding

Delphy biedt begeleiding aan verschillende cannabisprojecten wereldwijd. Om goed advies uit te brengen werkt Delphy met een 6 stappenplan. Als de locatie en teeltwijze is gekozen, wordt samen met de ondernemer een functioneel design gemaakt, met een bijbehorend kostenoverzicht en businessplan. Aan de hand van een bestek wordt een tender uitgezet onder drie kassenbouwbedrijven. Door het vergelijken van deze offertes wordt de beste faciliteit tegen de laagste investering gerealiseerd. Om te zorgen dat er gebouwd wordt volgens de offerte, wordt de bouw continue begeleidt. Hierbij wordt de organisatie van het bedrijf opgezet en de mensen getraind. Indien nodig wordt gezorgd voor een ervaren kweker om zo, samen met de consultant, tot het beste resultaat te komen.

Training en Educatie

Delphy Team Cannabis verzorgt (online) trainingen op nationaal en internationaal niveau. Hierbij worden theoretische onderwerpen als plantfysiologie, bemesting, teeltoptimalisatie en ziekten-en plagen behandeld, maar ook de laatste praktijkonderzoeken en de naoogstprocessen. De trainingen worden afgestemd op de kennisbehoeften van de klant. De eerstvolgende training vindt plaats op 15 april 2021. Ben je geïnteresseerd of wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met: Cannabis@delphy.nl

Advies op teeltstrategie

Delphy geeft teeltadvies en verbeterd de teeltmethoden van Cannabistelers wereldwijd. Dit gebeurt door bedrijfsbezoeken, maar kan dankzij de huidige techniek ook steeds meer op afstand. Voor de begeleiding op afstand wordt gebruik gemaakt van verschillende gewas-en klimaatsensoren die op een dashboard zijn af te lezen. Door dagelijks mee te kijken op het dashboard wordt een goed inzicht verkregen van wat er speelt op de teeltlocatie. Daarnaast dient het als back-up mocht er zich iets opvallends voordoen. In samenwerking met de teler wordt de data geanalyseerd en de teeltstrategie geoptimaliseerd, om tot het beste resultaat te komen.

Voor vragen over de Cannabis onderzoeken, teelt, projecten en trainingen kunt u contact op nemen met:

T: +31 (0)10 522 1771
E: Cannabis@delphy.nl

Eerder verschenen artikelen

 • Pick or combine start cannabis material, klik hier
 • The importance of intensive and practical cannabis training, klik hier
 • New activities, new members for Dutch cannabis knowledge center, klik hier
 • De juiste voedingsoplossing voor Cannabis, klik hier
 • Van begin tot eindadvies op maat in medicinale Cannabisteelt, klik hier
Share: