Team Onderzoek Wortelen

Kenniscentrum peen

In 2016 gaat Delphy team Peen-onderzoek weer  succesvol door met onderzoek en demonstratie in B-peen. Via het uitvoeren van praktijkonderzoek willen we snel inspelen op actuele problemen uit de praktijk en de opgedane kennis uitdragen. Er wordt daarbij gekozen voor een ketengerichte benadering. Belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te tillen. De speerpunten zijn: uniformiteit, weerbaarheid, bemesting en fungiciden.

Uniformiteit

Een regelmatige opkomst en ontwikkeling maken de inzet van herbiciden makkelijker en zal leiden tot uniformere peen bij de oogst. Bij de afzet is de juiste lengte en dikte van groot belang. Aspecten die een rol spelen zijn verdere verbetering van de zaadkwaliteit bijv. door verfijnde fractionering van ras en zaaimethode.

Bemesting

Hoe krijgen we peen optimaal op gang en aan de groei. Heeft een startcoating of een startmeststof bij het zaaien nut, wat is de optimale stikstofbemesting en heeft de plant verder nog ondersteuning nodig?  Diverse vragen waarop onvoldoende antwoord is.

Fungiciden

Beperking van het aantal en het niveau van residuen is tegenwoordig van groot belang. Met verschillende benaderingen kunnen residuen beperkt worden:

  • Onkruid: inzet van minder soorten herbiciden en mechanische aanpak
  • Wortelvlieg: insecticiden beperken door slimme inzet van andere maatregelen
  • Ziekten: inzet GNO i.p.v. fungicide, juiste timing fungiciden, spuittechniek, loofsnijden

Open dag

Het onderzoek wordt uitgevoerd in regio NOP. Jaarlijks in oktober organiseren we een open dag; datum en andere informatie maken we ruim van tevoren bekend.

Informatie

Johan Wander,  Senior Projectmanager Onderzoek Open teelten
M 06 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl

Share: