Team Onderzoek Uien (UIKC)

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk.

Om actief in te spelen op de huidige ontwikkelingen is het Uien Innovatie en Kenniscentrum opgericht. Het UIKC bundelt onderzoek en advies onder één dak en benadert de wensen voor onderzoek ketengericht. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum streeft naar maximaal commitment van de gehele uiensector.

Uien worden geteeld in Flevoland en in Zuidwest-Nederland. In het zuidwesten van Nederland, met name in Zeeland, vindt 80% van de verwerking en handel in uien plaats. Sinds 2017 is UIKC ook actief in Noord -Nederland, in samenwerking met proefboerderij SPNA.

Participeren in onafhankelijk onderzoek

Er wordt veel onderzoek uitgevoerd in zaaiuien, maar er is weinig regionaal onderzoek waarbij de teler zelf het onderzoek bepaalt. Daarom zijn we drie jaar geleden begonnen met onderzoek in uien, voor participanten van het UIKC. Een groot aantal uientelers doet actief mee in deze vorm van samenwerking.

Wilt u participeren? Hiernaast kunt u informatie en een aanmeldingsformulier downloaden.

Informatie

Luc Remijn
T +31(0)6 53 26 11 72
M l.remijn@delphy.nl

Share: