Team Onderzoek Spuittechniek Akkerbouw

Delphy heeft een spuitmachine ontwikkeld om onderzoek te kunnen doen en demonstraties te geven over de verschillende spuittechnieken. De machine is naast de conventionele spuittechniek uitgerust met luchtondersteuning, luchtvloeistofdoppen en WingsSprayer. Van de technieken is veel bekend over het effect op druppelgrootte en emissie maar er is  onvoldoende bekend over de relatie tussen spuittechniek en de effectiviteit van een bespuiting bij allerlei gewas – organisme combinaties. Er bestaan vragen als:

  • Draagt een andere techniek bij aan een beter spuitresultaat?
  • Leidt minder emissie en/of een grovere druppel tot een betere of juist een verminderde effectiviteit?

Door het uitvoeren van proeven met deze innovatie spuitmachine werken we aan beantwoording van deze vragen en werken we aan verdere optimalisatie van techniek, gewas en middel. De teler kan hiermee zijn gewasbeschermingsresultaten optimaliseren, chemiefabrikanten kunnen de toepassing van hun middel verfijnen, en de druk op het milieu zal met deze optimalisatie afnemen.

Wilt u meer informatie over de spuitmachine of het opzetten van een proef, neem dan contact op met
Johan Wander
M 06 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl

Share: