Team Onderzoek Fruitteelt

Jaarlijks voert team onderzoek Fruitteelt onafhankelijk onderzoek uit. Deze onderzoeksobjecten worden in de meeste gevallen uitgevoerd op het bedrijf waar de Appeldag of de Perendag wordt georganiseerd.

  • Speerpunten in het onderzoek zijn:
  • Ontwikkelen van digitalisering in de fruitteelt, waaronder Water- en fertigatiegift, wortelsnoei, dunning etc
  • Teeltonderzoek
  • Gewasbeschermingsproeven
  • Bemestingsproeven
  • Biologische fruitteelt

De onderzoekers en adviseurs Fruitteelt werken hierbij nauw samen met telers(groepen), belangenbehartigers, toeleveranciers, afnemers en andere ketenpartijen.

Share: