Team Onderzoek Boomkwekerij (Boskoop)

Delphy ontwikkelt nieuwe Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Delphy heeft begin 2018 een perceel aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp gekocht voor de bouw en ontwikkeling van een nieuwe Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt. Er wordt kasruimte gebouwd, nieuwe containervelden worden aangelegd en proefvelden voor de vollegrond. Het time-laps-filmpje hieronder geeft een beeld van de ontwikkelingen op het perceel.

In 2018 en 2019 worden de proeven nog uitgevoerd op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop.

Op deze eigen locatie zijn wij u van dienst om de toepassingsmogelijkheden van uw producten te onderzoeken en te presenteren aan uw klanten. Omdat in de praktijk een toenemende behoefte bestaat aan onderzoek heeft Delphy ‘Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt’ opgericht. Het is mogelijk onderzoek te doen in zowel de kas-, container- als de vollegrondsteelt. De locatie leent zich ook uitstekend voor de aanleg van demonstratievelden. Afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken en demonstraties uitgevoerd voor verschillende producenten en leveranciers van potgrond, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en overige materialen.

Wilt u de mogelijkheden van nieuwe producten deskundig laten onderzoeken en/of wilt u de toepassingsmogelijkheden aan boomkwekers of vaste plantentelers demonstreren? Bij Delphy bent u aan het juiste adres. Door kennis en expertise uit de praktijk te bundelen zijn wij breed inzetbaar om voor u praktijkgericht onderzoek uit te voeren of samen met u innovatieve ontwikkelingen te initiëren.

Hoe werken wij?

Onderzoek en innovatie zijn voor veel bedrijven en organisaties erkende succesfactoren om doelen te bereiken. Op basis van uw wensen en ideeën formuleren wij met elkaar een concrete probleemstelling en onderzoeksvraag. In nauwe samenwerking wordt vervolgens de onderzoeksmethode en proefopzet uitgewerkt. Wij spreken de mogelijkheden met u door in de vorm van een offerte. Omdat de adviseurs, onderzoekers en projectleiders goed weten wat in de praktijk speelt, bent u verzekerd van een praktische proefopzet.

Verspreiding resultaten

U wilt natuurlijk dat uw product met succes in de praktijk wordt toegepast. Conclusies en resultaten van onderzoek worden met u besproken en in overleg breed uitgedragen. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten (zoals de jaarlijkse open middag eind september) waardoor ook uw klanten de mogelijkheden van uw product bekijken in de vorm van een onafhankelijk onderzoek of demonstratie.

Open dag

Delphy organiseert jaarlijks op de laatste vrijdag van september een open dag over de actuele ontwikkelingen in de boomkwekerij op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld 153 in Boskoop (vanaf 2020 op onze nieuwe onderzoekskwekerij aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude Dorp). Er wordt een rondgang gemaakt langs de proeven op de proefvelden en we bekijken allerlei nieuwe ontwikkelingen in teelt en techniek.

Bezoekers kunnen op deze dag onder deskundige leiding een rondgang maken langs proefvelden en demo-percelen. Hier worden presentaties van onderzoeksresultaten getoond en actualiteiten uit de boomkwekerij gedemonstreerd. Verder is er een informatiemarkt met stands waar diverse bedrijven en organisaties hun kennis, producten en diensten met relatie tot de boomkwekerij en vasteplantenteelt aanbieden. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Klik hier voor een terugblik op de open dag van 28 september 2018.

Aantoonbare meerwaarde

Op ‘Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt’ voert Delphy onafhankelijk onderzoek uit. U hebt een vast aanspreekpunt en betrouwbaar partner die midden in de praktijk staat. Wij hanteren korte en functionele overlegvormen. Hiermee zijn wij een belangrijke schakel tussen producent / fabrikant en telers. Dit kan voor beide partijen van meerwaarde zijn. De synergie tussen praktijk, advies en onderzoek wordt door Delphy maximaal benut.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jeroen van der Meij
Projectleider onderzoek boomteelt
Delphy
M +31 (0)6 51 33 53 80
T +31(0)172 21 28 27
E j.vandermeij@delphy.nl

Share: