Team Onderzoek Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt

Onderzoek is een belangrijke pijler voor kennisontwikkeling. Delphy voert al jaren onderzoek uit voor (groepen) kwekers en producenten en leveranciers van potgrond, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en overige materialen. Voorheen werden de proeven uitgevoerd op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop. Sinds december 2019 doen we dat op onze nieuwe Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp. Hier is een moderne kas met aparte kasafdelingen gebouwd en zijn nieuwe containervelden aangelegd en er zijn proefvelden voor de vollegrond.

Hoe werken wij?
Onderzoek en innovatie zijn voor veel bedrijven en organisaties erkende succesfactoren om doelen te bereiken. Op basis van uw wensen en ideeën formuleren wij met elkaar een concrete probleemstelling en onderzoeksvraag. In nauwe samenwerking wordt vervolgens de onderzoeksmethode en proefopzet uitgewerkt. Wij spreken de mogelijkheden met u door in de vorm van een offerte. Omdat de onderzoekers, adviseurs en projectleiders ook goed weten wat in de praktijk speelt, bent u verzekerd van een gedegen proefopzet. Het is mogelijk onderzoek te doen in zowel de kas-, container- als de vollegrondsteelt. De locatie leent zich ook uitstekend voor de aanleg van demonstratievelden om nieuwe producten deskundig te laten onderzoeken en/of de toepassingsmogelijkheden aan boomkwekers of vaste plantentelers te demonstreren.

Verspreiding resultaten
Onderzoek wordt vertrouwelijk uitgevoerd, maar afhankelijk van uw wensen, kunnen conclusies en resultaten van onderzoek breed worden uitgedragen. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten (zoals de jaarlijkse open middag eind september). Bezoekers kunnen op deze dag onder deskundige leiding een rondgang maken langs proefvelden en demo-percelen. Hier worden presentaties van onderzoeksresultaten getoond en actualiteiten uit de boomkwekerij gedemonstreerd. Verder is er een informatiemarkt met stands waar diverse bedrijven en organisaties hun kennis, producten en diensten met relatie tot de boomkwekerij en vasteplantenteelt aanbieden.

Aantoonbare meerwaarde
Op ‘Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt’ voert Delphy onafhankelijk onderzoek uit. U hebt een vast aanspreekpunt en betrouwbaar partner die midden in de praktijk staat. Wij hanteren korte en functionele overlegvormen. Hiermee zijn wij een belangrijke schakel tussen producent / fabrikant en telers. Dit kan voor beide partijen van meerwaarde zijn. De synergie tussen praktijk, advies en onderzoek wordt door Delphy maximaal benut.

 

Share: