Team Onderzoek BioBased Innovations Garden (Zuidwest-Nederland)

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Proefboerderij) is een akkerbouwbedrijf gevestigd op Noord-Beveland (Zeeland) aan de voet van de Zeelandbrug te Colijnsplaat. Het project Biobased Innovations Garden Rusthoeve 2020 is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland, in het kader van OP-Zuid.

Biobased Garden zal haar activiteiten aansluiten bij het Bio Infrastructuur en Kennis project. De garden is weer volledig ingezaaid. Rechts ziet u een luchtopname van dit voorjaar. Ook een aantal meerjarige gewassen komen nu tot volle wasdom. Zoals u heeft gemerkt dragen de bijeenkomsten verschillende karakters. Zij zijn veelal thematisch gericht.

Neem voor meer informatie over Biobased Innovations Garden contact op met dhr. Cor van Oers, c.vanoers@delphy.nl, 06-53427246.

Share: