Team Onderzoek Akkerbouw

Onderzoek Akkerbouw vindt grotendeels plaats op onze eigen locaties voor praktijkonderzoek.

 • Teeltonderzoek
 • Onderzoek naar plantfysiologische vraagstukken
 • Rassenvergelijkingen
 • Klimaat- en energieonderzoek
 • Vermeerderingsonderzoek
 • Productanalyses
 • Onderzoek naar ziekten, plagen en oplossingen (chemisch en/of biologisch)
 • Onderzoek voor registratie van gewasbeschermingsmiddelen via onze dochteronderneming Aegisto
 • Meststoffenonderzoek
 • Het testen van apparatuur en machines
 • Onderzoek om de kostprijs te verlagen

Innovatieve ontwikkelingen

Op eigen initiatief of in samenwerking met diverse partijen en (toeleverings)bedrijven worden nieuwe innovatieve ontwikkelingen ingezet. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe gewassen o.a. voor pharmatoepassingen, apparaten, sensoren, mechatronica, duurzame toepassingen en teeltsystemen. Juist het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen op praktijkschaal zoals LED belichting en Het Nieuwe Telen leiden tot succes.

 • Deskstudies
 • Literatuurstudies om alle gegevens over een gewas, methode of product in kaart te brengen.
 • Haalbaarheidstudies voor het doen van investeringen of het verkrijgen van financiën.
 • Marktanalyses of ketenstudies om de kansen van een product in de markt of in de keten te bestuderen.
 • Ook risicoanalyses kunt u door ons laten uitvoeren.

Demonstraties

Demonstratietrajecten met een voorbeeldfunctierichting de praktijk.

 

Share: