Team Onderzoek Aardbei (Berry Plaza)

Vanuit de behoefte aan kennisontwikkeling heeft Delphy de locatie voor praktijkonderzoek ‘BerryPlaza’ opgezet. Op BerryPlaza worden demoproeven uitgevoerd in opdracht van telers, plantenkwekers, leveranciers van gewasbescherming en substraatbedrijven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen ondernemers, toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers.

De focus ligt op uitwisseling en doorstroming van kennis, oplossing van knelpunten en innovaties in de teelt.

Informatie

Klaas Walraven
T:  +31 (0)77-398 7500
M:  +31 (0)6-1098 6344
E:  k.walraven@delphy.nl

Share: