Team Noord- en West-Afrika

Delphy is een gerenommeerde, onafhankelijke advies- en onderzoeks-partner in de tuinbouw. In Noord- en West-Afrika bieden wij op maat gemaakte trainingen aan, met een focus op klimaat adaptieve landbouw en zout tolerante gewassoorten en productietechnieken. Afhankelijk van waar er behoefte aan is, focussen wij op open landbouw en kasteelt. Het doel hierbij is om bij te dragen aan het versterken van werkgelegenheid in de landbouwsector, en het versterken van lokale voedselzekerheid. We dragen hieraan bij door in al onze projecten als leidraad te hebben: het investeren in institutionele samenwerking en het vormen van partnerschappen tussen private en publieke sector (op internationaal en nationaal niveau). Hierbij werken we samen met lokale partners, om te verzekeren dat onze op maat gemaakte trainingen passen bij de lokale context. Los van theoretische en praktische teeltkennis focussen wij in onze projecten ook op het versterken van lokaal ondernemerschap van boeren, de private sector en andere partijen, om zo de gehele private sector in focus landen te innoveren.

De landen waar we nu actief zijn, zijn onder andere: Tunesië, Egypte, Irak, Jordanië, Senegal en Guinee. Binnen deze projecten voeren wij onder andere de volgende activiteiten uit:

  • Het versterken van dagelijkse boeren praktijken
  • Verbeteren van transport, verpakken en marketing van geoogste gewassen
  • Training van trainers, waaronder vooroplopende innovatieve boeren
  • Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor (commerciële) projecten
  • Opzetten van trainings- en onderzoekscentra in samenwerking met lokale partners, bijvoorbeeld het Kennis en Innovatie Centrum (KIC) in Jordanië, in samenwerking met lokale universiteiten en partner ECO Consult.

Verder zijn we op het moment bezig met het opzetten van een lokaal Delphy team in Egypte, om onze lokale kennisbasis te versterken. De afgelopen 2 jaar hebben we onze trainingen uitgebreid naar blended learning, waar we zowel gebruik maken van live trainingen ter plaatse, als online modules met in onze expertise van open- en gesloten teelt. Sinds kort maken we hierbij ook gebruik van data-driven landbouw met behulp van Delphy Digital, waarbij hoogwaardige satelliet en bodem data bijdragen aan een optimale voedselproductie.

Hieronder een selectie van onze projecten:

Make Horticultural Knowledge Work – Jordanië/Irak

Iraq Horticulture Development – Irak

Projecten Team NWA In Tunisia

Share: