Team Paddenstoelen

Trainingen

Delphy Paddenstoelen verzorgt als opvolger van “De Champignonschool” cursussen en (bij)scholingen voor beginners en gevorderden op het gebied van composteren en teelt. Ook verzorgen wij nog steeds de bekende Vakschool Champignonteelt. Daarnaast worden steeds vaker  themacursussen of trainingen op specifieke vakgebieden binnen de teelt gegeven.

Aan sector gerelateerde bedrijven of belanghebbenden geven wij introductiecursussen en bijscholingen. Onze internationale cursussen verzorgen wij in Nederland maar ook op locatie in het buitenland. Dit laatste heeft als voordeel dat de cursus op de lokale situatie kan worden afgestemd.

Advies

Delphy Paddenstoelen adviseert bedrijven in de sector op het gebied van composteren, teelt, klimaat en energie, met als doel optimalisatie van productie en kwaliteit. Ook bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie zijn wij behulpzaam bij het bepalen van de beste mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn het mede opstellen van een eisenpakket voor bouw, klimaatinstallatie en luchtverdeling en het beoordelen van betreffende offertes.

Onderhoud, organisatie en voorlichting aan oogstpersoneel zijn van groot belang voor het onder controle kunnen houden van ziekten en plagen. Door uitvoering van een hygiënecheck helpen wij bij het in beeld brengen van uw sterke en zwakke punten bij het voorkomen van ziekten en plagen.

Projecten

Delphy Paddenstoelen initieert en werkt mee aan energietechnische en teelttechnische projecten. Bekend zijn de “Energiezuinige klimaatmodules”, die mede door Delphy Paddenstoelen zijn ontwikkeld. Via een praktijknetwerk bedkoeling/verwarming worden momenteel de teelttechnische mogelijkheden van dit systeem onderzocht. Het project “Klimaatneutrale Paddestoelen” is een door Delphy Paddenstoelen geïnitieerd Green Deal project, waarbij wij een belangrijke rol hebben heeft met betrekking tot alle (energie)technische en projectmatige aspecten, waaronder de bouw van een champostverbrander.

Het informeren van de sector over de mogelijkheden van schoon en middelenvrij telen heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen in de vorm van een duidelijk lager middelengebruik in de teelt.

 

Delphy Paddenstoelen richt zich op:

Composteren

Composteren is de basis voor goede teeltresultaten. Wereldwijd komen er grote verschillen in grondstoffen en milieu eisen voor. Dit vraagt om individuele oplossingen.

Teelt

Teeltresultaten zijn niet alleen afhankelijk van de geleverde grondstoffen, maar ook van de voorzieningen en technische mogelijkheden. Hierop moet de teeltwijze afgestemd worden. Een goede organisatie van de oogst draagt bij aan het beperken van de kostprijs.

Klimaat

De hoogteligging en buitencondities op de locatie van een kwekerij zijn van belang voor het bepalen van de capaciteiten van de klimaatinstallatie. Luchtverdeling heeft een sterke invloed op de kwaliteit en de uiteindelijke resultaten.

Energie

Energie wordt een steeds belangrijker thema. Niet alleen vanwege de stijgende energieprijzen, maar ook vanwege de bewustwording  bij telers om op duurzame wijze te willen telen. Duurzame energieopwekking op bedrijfsniveau is hierbij het doel, waarmee tevens wordt bijgedragen aan een reductie van de CO2 uitstoot.

Delphy Paddenstoelen is vanuit de projecten op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kan vanuit jarenlange praktijkervaring de optimale mogelijkheden aangeven. Dit zowel in cursusverband alsook op individueel bedrijfsniveau.

Contact

Jan Gielen, manager/specialist klimaat & energie
M +31 (0)6 53 53 98 95
E j.gielen@delphy.nl

Niek de Ligt adviseur/trainer teelt en composteren
M + 31 (0)6 26 54 44 12
E n.deligt@delphy.nl

Cees Oele, Project- en accountmanager
M + 31 (0)6 20 39 82 58
E c.oele@delphy.nl

Truuske Cox, secretariaat
T 077 – 398 7500
E mushrooms@delphy.nl

Share: