Team Glasgroenten

In team groenteteelt staat kennisontwikkeling centraal. Wij ontwikkelen deze kennis op het Improvement Centre. Wij werken vanuit drie speerpunten:

 • In ieder team werken experts vanuit diverse disciplines samen. Iedere klant krijgt altijd een specialist op zijn terrein.
 • Van elk hoofdgewas voeren wij regelmatig op het Improvement Centre een proef uit met als doel kennis te ontwikkelen.
 • We benutten ook de kennis die afkomstig is uit het buitenland, de ontwikkelingen daar zijn ook van belang voor Nederland.

We overleggen en delen kennis; vraagstukken belichten we vanuit verschillende hoeken. Een klant profiteert zo van de expertise van het gehele team. Wij kennen onze experts en zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Grote bedrijven met meerdere gewassen voorzien wij van twee experts. Dit kan ook een expert voor de strategische bedrijfsvoering zijn en een voor de operationele bedrijfsvoering. Zo hebben onze klanten altijd een of meerdere specialisten in huis. We actualiseren onze kennis door regelmatig sprekers uit te nodigen die een nieuwe ontwikkeling toelichten.

 

Op maat gemaakte adviezen door datagedreven telen

Met een datagedreven telen nemen we snellere én betere op data gebaseerde beslissingen. We werken met een dashboard, waarop gegevens van het klimaat, bemesting etc wordt gecombineerd met wekelijkse gewasmetingen. Aan de hand van deze gewasmetingen kunnen we de ontwikkeling van het gewas beoordelen en op maat gemaakte adviezen geven. Door dagelijks mee te kijken op het dashboard wordt een goed inzicht verkregen van wat er speelt op de teeltlocatie. Daarnaast dient het als back-up mocht er zich iets opvallends voordoen. In samenwerking met de teler wordt de data geanalyseerd en de teeltstrategie geoptimaliseerd, om tot het beste resultaat te komen. Dit betekent ook dat onze bezoekfrequentie (vooral voor buitenlandse klanten) omlaag kan en dat we daar voor in de plaats meerdere keren per week inloggen op het dashboard. Zo spelen we korter op de bal en houden we het gewas nauwlettend in de gaten. Voor meer informatie over data-gedreven management en het Delphy Quality Management Systeem, klik dan hier.


Delphy Hygiëne Advies in strijd tegen virussen

Gedurende de teelt van tomaten, komkommers en paprika’s kunnen diverse virussen – zoals Komkommerbontvirus, Tomato brown rugose fruit virus en Paprikamozaïekvirus –  voor grote problemen zorgen. Telers moeten alles doen om deze ziekten buiten de deur te houden. De specialisten van Delphy hebben door hun jarenlange kennis en ervaring alsmede door (wetenschappelijk) onderzoek een hygiëne protocol ontwikkeld dat goed werkt. Dit protocol is een aanvulling en leidraad bij het Delphy Hygiëne Advies.
Wilt u meer weten over het Delphy Hygïene Advies, klik dan hier, of neem contact op het secretariaat.

 

Education

Team Education verzorgt trainingen voor Nederlandse – en internationale telers, management of investeerders, maar ook voor toeleveringsbedrijven in de glastuinbouw. Alle trainingen en cursussen zijn afgestemd op de kennisbehoeften van de klant. De trainingsmodules voor het hoger- en middenkader baseren we op de laatste wetenschappelijke- en toegepaste tuinbouwtechnische kennis, die we onder andere opdoen in ons eigen Improvement Centre. Het Horti Experience Centre als onderdeel van het Improvement Centre is de praktische leeromgeving bij trainingen die langer duren dan 2 weken.

Onze cursussen zijn modulair, thematisch en praktisch. Altijd een combinatie van klassikale en workshopgebaseerde kennisoverdracht, vaak met toevoeging van excursies. Door de laatste kennis vanuit het Improvement Centre te integreren in onze cursussen is de meest recente kennis beschikbaar. Wij leveren maatwerk en trainingen worden in onderling overleg opgebouwd. Een aantal voorbeelden van onderwerpen:

 • Plantfysiologie
 • Teeltsystemen
 • Teeltplanning & -strategie
 • Kasklimaat
 • Energie (Het Nieuwe Telen)
 • Irrigatie en Bemesting
 • Bedrijfsoptimalisatie
 • Kasmanagement
 • Gewasgezondheid
 • Data gedreven telen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze educatie-afdeling

Naar alle trainingen

Share: