Team Gewastaxaties

Gewastaxaties

Als ondernemer staat u dagelijks tussen uw gewassen. De gewassen buiten op het veld of in de kas staan bloot aan de meest uiteenlopende factoren. Het klimaat verandert: extreme regen, wind of hagel kunnen in één klap uw gewas vernietigen.

Vroegtijdige registratie van de schade is cruciaal in het geval discussie ontstaat over de schadeoorzaak. Wij tonen bij voorkeur in een vroeg stadium de schadeoorzaak aan zodat duidelijk wordt wie aansprakelijk gesteld kan worden.

Ook derden kunnen voor een flinke schadepost zorgen. De meest bekende oorzaak is schade die ontstaat door het overwaaien van spuitvloeistoffen met gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast komen schades voor als gevolg van onder andere verbranding door (kunst)meststoffen, storingen van apparatuur, structuurschade aan de bodem door grondwerkzaamheden, levering en kwaliteit van plantmateriaal en glasbreuk. Tevens kan het nodig zijn om bij bedrijfsovername de waarde van uw gewassen te bepalen.

Gewastaxaties door Delphy

Delphy heeft een eigen team (met landelijke dekking) waarin deskundigen uit elk plantaardig vakgebied vertegenwoordigd zijn. U kunt hier terecht voor:

  • taxaties voor de verzekering
  • waardering van gewassen/plantopstanden
  • waardebepalingen ten aanzien van fiscale aspecten
  • vaststellen van de oorzaak van schade

Delphy, ook voor een ‘second opinion’

Gelukkig kunt u zicht tegen schade verzekeren. Bij extreem slecht weer krijgen verzekeringsmaatschappijen soms wel honderden meldingen binnen van gewasschade. Een expert maakt bij gewasschade een taxatie hiervan. Bij grotere schades is het raadzaam om naast de expert van de verzekeringsmaatschappij, uw eigen expert in te schakelen voor een ‘second opinion’.

De door u zelf ingeschakelde expert van Delphy kent de complexiteit van uw specifieke teelt en kan direct bij aanvang van de schade een goede diagnose stellen.

Meer informatie

Erik de Rooij
M 06 53 37 52 58
T 0411  652 525
E gewastaxaties@delphy.nl

Share: