Team Education

Naar alle trainingen

Team Education verzorgt trainingen voor Nederlandse en internationale telers, management of investeerders. Alle trainingen en cursussen zijn afgestemd op de kennisbehoeften van de klant. De trainingsmodules voor het hoger en middenkader baseren we op de laatste wetenschappelijke en toegepaste tuinbouwtechnische kennis, die we onder andere opdoen in ons eigen Improvement Centre.

Het Horti Experience Centre als onderdeel van het Improvement Centre is de praktische leeromgeving bij trainingen die langer duren dan 2 weken.

Onze cursussen zijn modulair, thematisch en praktisch. Altijd een combinatie van klassikale en workshopgebaseerde kennisoverdracht, vaak met toevoeging van excursies. Door de laatste kennis vanuit het Improvement Centre te integreren in onze curssen is de meest recente kennis beschikbaar.

Onze cursussen zijn maatwerk en worden in onderling overleg opgebouwd. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die voor kunnen komen:

  • Plantfysiologie
  • Teeltsystemen
  • Teeltplanning & -strategie
  • Kasklimaat
  • Energie (Het Nieuwe Telen)
  • Irrigatie en Bemesting
  • Bedrijfsoptimalisatie
  • Kasmanagement
  • Gewasgezondheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze educatie afdeling

Share: