Team Delphy ISFC (Zachtfruit)

Delphy ISFC fungeert als een broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de internationale zachtfruitsector. Op internationale schaal brengen we kennisontwikkeling en kennisverspreiding op unieke wijze samen. Zo vormt Delphy ISFC een brug tussen onderzoek, innovatie en de praktijk.

Kennisontwikkeling
Op Delphy ISFC in Horst wordt kennis ontwikkeld specifiek voor zachtfruit. Dit doen we door onderzoek en demonstratie van innovaties en ontwikkeling van kennis. Deze activiteiten dragen bij aan een innovatieve zachtfruitsector en aan de optimalisatie van zachtfruitteelten. Dit wordt uitgevoerd op ons nieuwe hightech kassencomplex, tunnelsystemen en op trayvelden.

Voorbeelden van lopende onderzoeken:

 • Weerbare trayplantopkweek
 • Optimalisatie van de doordragerteelt
 • Toepassing van sensortechnieken in houtig kleinfruit
 • Bemestingsproeven in de opkweek van framboos
 • Implementatie van variabele LED-belichting in aardbei

Kennisverspreiding
Delphy ISFC ontwikkelt samen met diverse partners nieuwe kennis. We delen deze kennis op (internationale) evenementen en kennisdagen. Alles wat we doen op Delphy ISFC heeft als doel de zachtfruitsector verder te ontwikkelen. We sluiten aan bij de vragen van de praktijk en komen door de bundeling van kennis tot nieuwe inzichten en implementatie.

Onze evenementen
International Soft Fruit Conference in januari
Fieldday in juni
Kennisevenementen verspreid over het jaar

Innovatiepartners
Delphy ISFC heeft Innovatiepartners, een uniek initiatief om de innovatie aan te jagen in de zachtfruitsector. Zij  investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, het ontwikkelen van nieuwe teeltstrategieën, optimalisatie van de opkweek van zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Meer informatie over Innovatiepartnerschap en de voordelen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Bart Jongenelen, manager Delphy ISFC.

 

  Geïnteresseerd in Delphy ISFC!

  Hierbij meld ik me aan als geïnteresseerde in de ontwikkelingen rond Delphy ISFC. (u ontvangt van ons een e-mail met informatie over open dagen en andere activiteiten op Delphy ISFC. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt)   

  Share: