Delphy Improvement Centre (Glastuinbouw)

Delphy Improvement Centre is uw partner voor onderzoek, kennisontwikkeling en demonstratie in de glastuinbouw. In onze moderne kasfaciliteit ontwikkelen, testen en demonstreren we nieuwe teeltconcepten en kastechnologieën van over de hele wereld. Al onze inspanningen dragen bij aan een meer duurzame en winstgevende glastuinbouw wereldwijd.

Ontwikkeling van teeltsystemen en (toegepast) onderzoek op het gebied van:

 • (LED) Belichting
 • Energiebesparing
 • Digitalisering (sensoren, modellen en demonstratie)
 • Rassenonderzoek
 • Plantgezondheid

Deelname in het Delphy Improvement Centre geeft u recht op:

 • Het uitvoeren van onderzoek en testen op praktijkschaal.
 • Demonstratie van uw producten aan genodigden.
 • Kennisuitwisseling met gasten, andere deelnemers, collega’s en Delphy (wij ontvangen ongeveer 5.000 bezoekers per jaar).

Afdelingen

Het Delphy Improvement Centre beschikt over:

 •  7 afdelingen van 1.000 m2
 • 12 afdelingen van 150 m2
 •  4 afdelingen van 250 m2
 •  4 daglichtvrije onderzoeksfaciliteiten (Vertical Farming)

Binnen elke afdeling zijn klimaat, substraat, CO2, afscherming, etc. te regelen. Meerdere factoren gerelateerd aan het teeltproces kunnen gelijktijdig worden bemonsterd of getest.

Onderzoek in het Improvement Centre

Delphy Improvement Centre voert teeltgerelateerd onderzoek uit in allerlei gewassen. Dit leidt tot nieuwe teeltconcepten en nieuwe kennis. Ook rassenproeven voor veredelingsbedrijven maken deel uit van de onderzoeksactiviteiten. Experimenten komen tot stand in nauwe afstemming met onze doelgroep: de teler. De kennis moet gericht zijn op de vraag van de ondernemer, daarom wordt elk experiment opgezet met een zogenaamde begeleidingscommissie van telers. Door intensieve advisering leren deelnemers hoe een resultaat tot stand komt of zelfs nog niet mogelijk is. Een teeltdeskundige maakt vaak deel uit van de begeleidingscommissie van telers die ervoor zorgt dat praktische kennis aanwezig is.

Kennis overdracht

In totaal bezoeken meer dan 300 telers en klanten wekelijks of maandelijks het Delphy Improvement Centre met hun relaties om de onderzoeken te evalueren. De opgedane kennis wordt via kennisdagen en artikelen in de pers gedeeld met een breder publiek (telers en andere geïnteresseerden). Door de praktische focus van het Delphy Improvement Centre bezoeken jaarlijks bijna 5.000 (inter)nationale gasten het Delphy Improvement Centre.

Erkende kennisinstelling

Improvement Centre BV is een officieel door de Nederlandse overheid erkend Onderzoeksinstituut. Wij voeren ook veel privaat gefinancierde experimenten uit en hebben een nauwe band met de praktijk. Onze opdrachten zijn onder andere afkomstig van leveranciers en telers(groepen) die actief deelnemen aan de opzet en begeleiding van de experimenten.

Actueel overzicht van de lopende onderzoeken

1. Private Research

2. Year round production of pepper under LED light

3.1 Private Research

3.2 Private Research

3.3 Private Research

3.4 Cucumber

3.5 Private Research

4. Private Research

5. Chrysanthemum with 210 μmol/m2/s energy efficient LED

6. A fossil free tomato cultivation with LED

7. Private Research

8. Private Research by Hazera

9. Private Research

10.1 Demonstration of different trials with horticultural crops

10.2 Phalaenopsis grown sustainably

10.3 Phalaenopsis grown sustainably

10.4 Demonstration of a fossil free cltivation concept in bedding plants

10.5 Private Research

11. Lily sustainably grown with LED light

Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland

Voor meer informatie of vragen over proeven kunt u contact opnemen met Lisanne Helmus – Schuddebeurs.

Contact informatie

Delphy Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
T +31 10 522 1771

Lisanne Helmus – Schuddebeurs
E l.schuddebeurs@delphy.nl

 

 

Share: