Team Delphy Digital

Digitaal aansturen van uw teelt. Optimaliseer uw teelt door slim gebruik te maken van uw data!

Data

Data wordt steeds belangrijker in alle plantaardige sectoren. Nieuwe technieken maken het mogelijk eenvoudiger en sneller data te verzamelen en uit te wisselen. Daarnaast komen er steeds meer sensoren beschikbaar die helpen bij het meten van de gewasontwikkeling en belangrijke omgevingsfactoren. Delphy Digital gebruikt deze data om slimme oplossingen voor uw teelt- en bedrijfsmanagement te ontwikkelen en toepasbaar te maken. Data-gedreven modellen en systemen vertalen data naar concrete adviezen en acties voor de optimalisatie van uw teeltproces.

Meerwaarde voor u!

Al jaren worden teelt- en beslismodellen onder de naam Quality Management System (QMS), door telers en adviseurs gebruikt. Uw data wordt verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Aan de hand van de data wordt een optimale teeltstrategie voor uw gewas bepaald. De data die u beschikbaar stelt wordt met behulp van slimme modellen en kunstmatige intelligentie omgezet naar voorspellingen en adviezen. Het maken van afwegingen op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau wordt hierdoor ondersteund door het gebruik van alle relevante data. Tijdens het gebruik van QMS wordt er continu gemonitord op afwijkingen waardoor fouten worden voorkomen en bijzonderheden eerder opgemerkt. Door de ondersteuning van dit soort modellen kunnen teeltmanagers, zonder in te leveren op kwaliteit, moeiteloos een veel groter areaal aansturen. Hiermee creëert Delphy Digital meerwaarde voor uw onderneming!

Glastuinbouw

De hoogtechnologische glastuinbouw biedt veel mogelijkheden voor data-gedreven toepassingen. QMS tomaat, komkommer, chrysant, aardbei, lelie, phaleanopsis worden al toegepast. Door data structureel te laten analyseren door geavanceerde rekenmodellen kan uw data helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen in het teeltproces. Zoals het maken, uitvoeren en monitoren van een gestructureerd teeltplan. Daarnaast is het mogelijk de teelt gecontroleerd autonoom te laten managen terwijl een Delphy expert het proactief monitort.

Boomteelt, fruitteelt, bloembollen en vollegrondsgroente

De data van uw bedrijf kan gebruikt worden om teeltmanagement te optimaliseren. Via verschillende modules in QMS wordt de data geanalyseerd en met behulp van dynamische modellen wordt een gewas specifieke voorspelling gegenereerd. Voorbeelden uit boomteelt: een waarschuwingsmodel voor ziekten en plagen dat het optimaal spuitmoment bepaald of de beregeningsplanner. In de fruitteelt kan uw data vertaald worden naar oogstprognose, waarschuwingsmodellen voor ziekte- en plagen, irrigatieadvies of zettingsvoorspellingen om de juiste vruchtzetting- en of -dunning te realiseren.

Akkerbouw

In de akkerbouw is al veel data aanwezig dat verzameld kan worden en waarop adviezen voor management gegeven kan worden. Door sensoren, opbrengstmeting, grond- en gewasanalyses wordt het nemen van data-gedreven beslissingen mogelijk. De centrale vraag hierbij is: welke data is relevant om het bedrijfsmanagement te optimaliseren en hoe vertalen we deze data naar de juiste acties? Voorbeelden hiervan zijn plaats-specifieke toepassingen van meststoffen en gewasbeschermings- middelen en maatwerk ten aanzien van grondbewerking.

Geïnteresseerd?

Er zijn veel ontwikkelingen gaande, dus laat u op de hoogte houden door uw adviseur of via Delphy Digital zodat u geen ontwikkeling mist!
Of bekijk eerst een fimpje over datagedreven telen in tomaat! (Engels gesproken en ondertiteld).

Share: