Team Delphy Digital

Waarom Off-site Crop Management?

Tuinbouw techniek verspreidt zich steeds verder over de wereld en dit vergroot de vraag naar tuinbouwkennis. Delphy erkent het belang van deze kennis en streeft er naar dit voor iedereen beschikbaar te maken, waar dan ook. Off-site Crop Management zorgt er voor dat deze kennis beschikbaar komt en dat wereldwijd teelten efficiënter worden.

Met een gepassioneerd team en met intensieve begeleiding kan de operationele efficiëntie en de product kwaliteit worden vergroot. Samen met de klanten streven we naar de hoogst mogelijke output van de juiste kwaliteit met de laagst mogelijke input. Met een passie voor planten deelt het Off-site Crop Management team kennis met telers, investeerders en adviseurs in verschillende klimaat overal op de wereld.

Wat is de aanpak?

Het Off-site Crop Management team bestaat uit ervaren specialisten om ook over lange afstanden op de juiste manier kennis over te brengen. De specialisten maken gebruik van de nieuwste onderzoeksresultaten en onze wereldwijde ervaring op het gebied van crop monitoring. Naast het leveren van kennis kunnen we u ook de meest geschikte apparatuur voor hightech en mid-tech kassen bieden zoals camera’s om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van het bedrijf.

Deze aanpak kan in alle klimaatzones van de wereld worden geïmplementeerd en voor extra opbrengsten zorgen. Door een diversiteit aan specialisten binnen het Off-site Crop Managementteam kan vrijwel elk probleem worden opgelost en elke vraag worden beantwoord die zou kunnen ontstaan tijdens het managen van een tuinbouwbedrijf. Het team is een vangnet een proactieve partner. We bieden snel contact met korte lijnen en zien dit als de sleutel tot succesvolle overdracht van kennis.

Hoe is het opgezet?

Door middel van een wiskundige aanpak en met verschillende rekenmodellen zoals de GreenScheduler®, kunnen accurate productieprognoses, plantstatus en verschillende strategieën worden berekend. Samen bediscussiëren we de data uit de kas, zoals wekelijkse plantregistraties, foto’s, camerabeelden en uiteraard de data uit de klimaatcomputer. Op basis van de data en onze berekeningen zal een nieuwe teeltstrategie voor de komende week worden uitgewerkt en verwerkt in een gedetailleerd rapport. Hierdoor maken we de kennis hard en makkelijk overdraagbaar.

Geïnteresseerd?

Het Off-site Crop Management team staat klaar om uw teelt van afstand te optimaliseren. Als u geïnteresseerd bent, meer wilt weten over onze aanpak of andere vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Share: