Team Chrysant

Voor de teams Chrysant, Potplanten, Glasgroenten en Snijbloemen staat kennisontwikkeling centraal. Wij ontwikkelen deze kennis op het Improvement Centre, waar van ieder hoofdgewas een proef draait. Wij werken vanuit drie speerpunten:

  • In ieder team werken adviseurs vanuit diverse disciplines samen. Iedere klant krijgt altijd een specialist op zijn terrein.
  • Van elk hoofdgewas voeren wij op het Improvement Centre een proef uit met als doel kennis te ontwikkelen.
  • We benutten ook de kennis die afkomstig is uit het buitenland, de ontwikkelingen daar zijn ook van belang voor Nederland.

De aanpak van team Chrysant

In ieder team overleggen en delen we kennis, vraagstukken belichten we vanuit verschillende hoeken. Een klant profiteert zo van de expertise van het gehele team.

Wij kennen onze adviseurs en zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Grote bedrijven met meerdere gewassen voorzien wij van twee adviseurs. Of een adviseur voor de strategische bedrijfsvoering en een voor de operationele bedrijfsvoering. Zo hebben onze klanten altijd een of meerdere specialisten in huis.

We actualiseren onze kennis door regelmatig sprekers uit te nodigen die een nieuwe ontwikkeling toelichten.

Geïnteresseerd? Neem contact op met één van onze experts uit dit team.

Share: