Team Cannabis

Delphy Team Cannabis

Sinds Cannabis in 2018 is toegelaten in Canada en delen van de Verenigde Staten, houdt Delphy zich bezig met Cannabisteelt. Universiteiten in Canada en de Verenigde Staten waren de eersten die contact zochten met Delphy, omdat zij voor dit relatief nieuwe gewas behoefte hebben aan kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers. Met het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ zal het niet lang meer duren voordat ook in Nederland de eerste legale Cannabiskwekerijen worden opgezet.

Om op deze markt in te spelen en de bedrijven zo goed mogelijk te kunnen begeleiden heeft Delphy een Cannabis team opgericht. Delphy ‘Team Cannabis’ bestaat uit twaalf personen, die allen hun eigen specialisme hebben met betrekking tot de Cannabisteelt. Zo zijn er specialisten voor vermeerdering, gewasbescherming, klimaat, bemesting, businessplannen en technisch specialisten.

Onze diensten:

Onderzoeken eigen indoorfaciliteit

Delphy werkt samen met een groot aantal partijen binnen de sector, waarmee sinds 2019 onderzoek naar Cannabis wordt gedaan. Door samen te werken en kennis te delen, kan de Cannabisteelt geoptimaliseerd worden. Inmiddels heeft Delphy zelf een licentie om Cannabisonderzoeken uit te voeren op hun eigen onderzoekslocatie, Het Improvement Centre in Bleiswijk. De verwachting is dat de eerste proeven rond september 2021 kunnen plaatsvinden. De onderzoekslocatie op het Improvement Centre biedt partners, klanten en cursisten de mogelijkheid om te zien hoe Indoor cannabis onderzoek in Nederland wordt gedaan.

Project begeleiding

Delphy biedt begeleiding aan verschillende cannabisprojecten wereldwijd. Om goed advies uit te brengen werkt Delphy met een 6 stappenplan. Als de locatie en teeltwijze is gekozen, wordt samen met de ondernemer een functioneel design gemaakt, met een bijbehorend kostenoverzicht en businessplan. Aan de hand van een bestek wordt een tender uitgezet onder drie kassenbouwbedrijven. Door het vergelijken van deze offertes wordt de beste faciliteit tegen de laagste investering gerealiseerd. Om te zorgen dat er gebouwd wordt volgens de offerte, wordt de bouw continue begeleidt. Hierbij wordt de organisatie van het bedrijf opgezet en de mensen getraind. Indien nodig wordt gezorgd voor een ervaren kweker om zo, samen met de consultant, tot het beste resultaat te komen.

Training en Educatie

Delphy Team Cannabis verzorgt (online) trainingen op nationaal en internationaal niveau. Hierbij worden theoretische onderwerpen als plantfysiologie, bemesting, teeltoptimalisatie en ziekten-en plagen behandeld, maar ook de laatste praktijkonderzoeken en de naoogstprocessen. De trainingen worden afgestemd op de kennisbehoeften van de klant. De eerstvolgende training vindt plaats op 15 april 2021. Ben je geïnteresseerd of wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met: Cannabis@delphy.nl

Advies op teeltstrategie

Delphy geeft teeltadvies en verbeterd de teeltmethoden van Cannabistelers wereldwijd. Dit gebeurt door bedrijfsbezoeken, maar kan dankzij de huidige techniek ook steeds meer op afstand. Voor de begeleiding op afstand wordt gebruik gemaakt van verschillende gewas-en klimaatsensoren die op een dashboard zijn af te lezen. Door dagelijks mee te kijken op het dashboard wordt een goed inzicht verkregen van wat er speelt op de teeltlocatie. Daarnaast dient het als back-up mocht er zich iets opvallends voordoen. In samenwerking met de teler wordt de data geanalyseerd en de teeltstrategie geoptimaliseerd, om tot het beste resultaat te komen.

Voor vragen over de Cannabis onderzoeken, teelt, projecten en trainingen kunt u contact op nemen met:

T: +31 (0)10 522 1771

E: Cannabis@delphy.nl

 

Eerder verschenen artikelen:

De juiste voedingsoplossing voor Cannabis, klik hier

Van begin tot eindadvies op maat in medicinale Cannabisteelt, klik hier

Share: