Team Boomteelt en Vaste Plantenteelt

De boomkwekerij is voortdurend in ontwikkeling. Kennis en expertise zijn van belang om uw doelen te realiseren en resultaten te verbeteren. De kennisexperts van Delpy Boomteelt en Vasteplantenteelt ontwikkelen kennis en geven praktisch advies om uw teelt en rendement te optimaliseren.

Voor Delphy is kennis en kunde ontwikkelen en overdragen een persoonlijke en vertrouwelijke zaak die moet aansluiten bij de behoeft van onze klanten. De zelfstandige positie van Delphy staat garant voor onafhankelijke en actuele kennis over teelt en bedrijfsvoering. Om succesvol te ondernemen, is het van belang om de eigen bedrijfsvoering geregeld tegen het licht te houden en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Delphy kijkt met een frisse blik naar uw bedrijf en kan u helpen bij het maken van ingewikkelde strategische keuzes.

Het team Boomteelt en Vaste Plantenteelt van Delphy bestaat uit 9 adviseurs en 1 officemedewerker. Verspreid over heel Nederland begeleiden de adviseurs de teelt van boomkwekerijproducten en vaste planten. Ook voor grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van productie en afzetontwikkeling kunt u bij ons terecht. Wij werken vanuit het kantoor in het Plantarium gebouw op de grens van Boskoop en Hazerswoude Dorp.

Advies en Diensten

Onderzoek en Innovatie

Trainingen

Spuitlicentiebijeenkomsten Boomkwekerij

Brochures en Gidsen

Project Interreg Soilcom

 

Share: