Team Biologische Landbouw

Omschakelen naar Biologische Landbouw

De afzet van producten uit de biologische landbouw groeit de laatste jaren flink. Dit biedt bestaande ondernemers kansen om hun productie uit te breiden en nieuwe ondernemers om over te schakelen op een biologische productiewijze. De biologische landbouw maakt geen gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en is gebaseerd op een ruim bouwplan en een gezonde vruchtwisseling.

Delphy heeft een Kennisnetwerk Biologische Landbouw opgezet. Kijk hier voor de verslagen van het kennisnetwerk klikt u hier.

Share: