Team Akkerbouw Noordwest-Nederland

Verschillende ontwikkelingen in de markt hebben invloed op uw bedrijfsvoering. Schaalvergroting, mestbeleid,  ketenvorming, gewasbeschermingsmiddelen of internationalisering zijn voorbeelden van ontwikkelingen die u dwingen om aanpassingen te doen of u de mogelijkheid geven om groter te worden. U streeft naar optimalisatie van de teelt en daarmee van uw bedrijfsresultaten.

De adviseurs Akkerbouw & Vollegrondsgroenten van Delphy kennen de problemen en de kansen van uw bedrijf en u als ondernemer en helpen u te komen tot een bedrijfsoptimaal resultaat.

Adviesterreinen

  • Bedrijfsbegeleiding
  • Bespreking bouw- of teeltplan
  • Advies over bodem, bemesting en water
  • Gewasbescherming
  • Advies rond oogst en bewaring
  • Managementadvies
  • Economische bedrijfsanalyse
  • Kwaliteit en ketenzorg
  • Advies en biologische landbouw
  • Administratieve ondersteuning

Neem contact op met één van onze experts uit deze regio.

Share: