team: Team Projecten en Innovatie

23 maart 2023

Innovatiedag Pioenroos 2023 op vrijdag 21 april

De innovatiedag Pioenroos vindt in 2023 plaats op vrijdag 21 april, locatie Bouwluststraatje 15 in Breda. De opzet van de 21e april bestaat zoals u gewend bent uit een rondleiding langs meerdere objecten waarbij u de mogelijkheid heeft om uw spuitlicentie te verlengen voor het onderdeel Teelt. Tijdens de rondleiding wordt ieder object toegelicht. Ook […] Lees meer…

15 maart 2023

Delphy ISFC Field Visit

The Delphy ISFC Field Event contains 3 days of knowledge exchange: Delphy ISFC Field Visit (visit our innovation partners) Delphy ISFC Field Day (soft fruit event at Delphy ISFC Horst) Delphy ISFC Field Trip (a tour of leading soft fruit companies) Check the website: Soft Fruit Field Day, for information and registration! Lees meer…

7 maart 2023

28 maart slotbijeenkomst “Duurzame en Natuurinclusieve Noordelijke Bouwplannen (NIL)”

De afgelopen drie jaren hebben zeven akkerbouwers uit Friesland, Groningen en Drenthe meegewerkt aan het project Duurzame en Natuurinclusieve Noordelijke Bouwplannen (NIL). Tezamen met de andere projectpartners Delphy, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen UR nodigen zij u uit voor de slotbijeenkomst van dit project. Datum : dinsdag 28 maart 2023 Tijd : 13:00 15:30 (inloop vanaf […] Lees meer…

9 februari 2023

Delphy ISFC Field Day 08-06-2023

The Delphy ISFC Field Event contains 3 days of knowledge exchange: Delphy ISFC Field Visit (visit our innovation partners) Delphy ISFC Field Day (soft fruit event at Delphy ISFC Horst) Delphy ISFC Field Trip (a tour of leading soft fruit companies) Check the website: Soft Fruit Field Day, for information and registration! Lees meer…

6 februari 2023

Gewas- en velddemonstratiedagen in 2022-2023

In 2022 en 2023 staan de volgende dagen op de planning: (Dit overzicht wordt continue bijgewerkt zodra een datum, locatie en/of nieuwe velddag bekend wordt) 31 januari 2023 Pootaardappeldag 16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant maart 2023 21 april 2023 innovatiedag Pioenroos mei 2022 juni 2023 Robotiseringsdag klei juni 2023 Appeldag juni 2023 […] Lees meer…

4 februari 2023

Innovatiedag Pioenroos 2023

De innovatiedag Pioenroos wordt georganiseerd op vrijdag 21 april 2023, locatie Bouwluststraatje 15 in Breda. U kunt deelnemen aan de rondleiding met of zonder verlenging spuitlicentie. Lees meer…

26 januari 2023

Quantifarm

Hoe weten we wat de beste technologie is voor een bepaald landbouwbedrijf? Dat is de vraag die leidde tot QuantiFarm, een nieuw EU-project dat onderzoekt of en hoe goed digitale hulpmiddelen presteren in de échte praktijk van de landbouw. Het project wordt uitgevoerd door 32 partners uit 20 EU-landen. Het project is opgestart in juli 2022 en zal de gewasseizoenen 2023, 2024 en 2025 gaan monitoren. Lees meer…

22 januari 2023

Europees pilot project onderzoekt met Delphy de effectiviteit van digitale oplossingen voor duurzame landbouw

Om te bewijzen dat digitalisering werkt, wil QuantiFarm digitale hulpmiddelen beoordelen en de effecten ervan vergelijkbaar en van praktisch nut maken voor boeren. In meer dan 20 landen en in 10 (van de 11) biogeografische regio’s in Europa worden daartoe 30 testcases gevolgd. Dit gaat dan om 100 commerciële landbouwbedrijven uit 7 landbouwsectoren voor 20 […] Lees meer…