team: Team Onderzoek Fruitteelt

6 februari 2023

Gewas- en velddemonstratiedagen in 2022-2023

In 2022 en 2023 staan de volgende dagen op de planning: (Dit overzicht wordt continue bijgewerkt zodra een datum, locatie en/of nieuwe velddag bekend wordt) 31 januari 2023 Pootaardappeldag 16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant maart 2023 21 april 2023 innovatiedag Pioenroos mei 2022 juni 2023 Robotiseringsdag klei juni 2023 Appeldag juni 2023 […] Lees meer…

3 februari 2023

Dé Appeldag 2023

Dé Appeldag 2023 wordt gehouden op 29 juni 2023 op Proeftuin Randwijk. Welkom namens de organisatoren: Proeftuin Randwijk, WUR, NFO, Delphy Lees meer…

26 januari 2023

Quantifarm

Hoe weten we wat de beste technologie is voor een bepaald landbouwbedrijf? Dat is de vraag die leidde tot QuantiFarm, een nieuw EU-project dat onderzoekt of en hoe goed digitale hulpmiddelen presteren in de échte praktijk van de landbouw. Het project wordt uitgevoerd door 32 partners uit 20 EU-landen. Het project is opgestart in juli 2022 en zal de gewasseizoenen 2023, 2024 en 2025 gaan monitoren. Lees meer…

17 januari 2023

Delphy versterkt Proeftuin Randwijk

Sinds dinsdag 17 januari 2023 is Delphy medeaandeelhouder van proeftuin Randwijk. Daarmee is Delphy nu ook formeel toegetreden tot het management van Proeftuin Randwijk. Lees meer…

10 januari 2023

11 en 12 januari 2023: Aardbeiendag en International Soft Fruit Conference

Aardbeiendag 2023 | 11 januari 2023 Op 11 organiseren Delphy en ZLTO in ‘s Hertogenbosch de Aardbeiendag en de International Soft Fruit Conference 2023. Een mooie gelegenheid om op één dag te netwerken en bijgepraat te worden over actuele onderwerpen, resultaten en thema’s. Dit evenement voor en door de aardbeiensector, met jaarlijks zo’n 600 deelnemers, […] Lees meer…

20 juli 2022

Open dagen proeftuin Randwijk

Op 18 en 19 augustus 2022 vinden de open dagen van Proeftuin Randwijk plaats. Als toekomstige partner van Proeftuin Randwijk neemt Delphy deel aan deze beurs. Na een aangepast programma voor de open dag op Proeftuin Randwijk vorig jaar vanwege corona, zullen de open dagen dit jaar plaatsvinden met een uitgebreid programma. “Proeftuin Randwijk kijkt […] Lees meer…

29 juni 2022

Fruitteelt: het mes snijdt aan twee kanten!

Door de inzet van data, snijdt het mes letterlijk, aan twee kanten: het wortelmes in de grond enerzijds en aan de andere kant de opbrengstverhoging. De balans in het fruitperceel is cruciaal voor vruchtzetting en opbrengst. Door het vastleggen van de groeikracht per boom kan sturing gegeven worden per boom; gericht wortelsnijden of stimuleren. Groeikracht […] Lees meer…