team: Team Onderzoek Boomkwekerij Boskoop

21 december 2015

Jeroen van der Meij

Projectleider onderzoek sierteelt Expert: Erkenning TNG + GEP Locatie: Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt M +31 (0)6 51 33 53 80 E j.vandermeij@delphy.nl Lees meer…

15 december 2015

Team Onderzoek Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt

Onderzoek is een belangrijke pijler voor kennisontwikkeling. Delphy voert al jaren onderzoek uit voor (groepen) kwekers en producenten en leveranciers van potgrond, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en overige materialen. Voorheen werden de proeven uitgevoerd op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop. Sinds december 2019 doen we dat op onze Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt aan de Dijkgraafweg […] Lees meer…